Strømprisutvalget – en meny av tiltak

Publisert

Kraftlinjer

Foto: AdobeStock

Strømprisutvalget overleverte 12. oktober sin rapport til Olje- og energiminister Terje Aasland. Rapporten er en meny av tiltak. Nå er det opp til regjeringen å ta dette videre. Her kan du lese Norsk Industris høringssvar.

Utvalgets hovedoppgaver var å utrede ulike modeller som kan bidra til mer stabile, forutsigbare og konkurransedyktige strømpriser til husholdninger, industri og næringsliv, samt å sikre investeringer i fornybar energi.

Etter det vi opplevde vinteren 2022/23, med galopperende kraftpriser og svingninger rundt nivåer vi aldri har sett før, har utvalget tatt innover seg det Kåre Willoch sa i 2004: "Det er sannsynlig at noe usannsynlig vil skje". Derfor understrekes det at beredskap for mulig omfordeling må være permanent på plass.

Som i fremlegget til Energikommisjonen understreker Strømprisutvalget at å øke kraftoverskuddet er det viktigste vi kan gjøre for å sikre konkurransedyktig kraftpris på sikt. Norsk Industri støtter dette. 

– Vi merker oss at utvalget understreker at kraftsektoren er viktig samfunnsnyttig infrastruktur som må innrettes slik at samfunnet når mål om utslippsbegrensning og grønt skifte. Kraftsektoren er et virkemiddel, ikke et mål i seg selv. Norsk Industri deler denne oppfatningen. Det er imidlertid en stor svakhet at dette ikke reflekteres i analysene som gjøres. Skal vi ta de riktige og effektive valgene i fremtidens energipolitikk må dette ligge som et premiss, sier Ole Børge Yttredal, direktør for energi og klima i Norsk Industri.

– Riktig brukt er rapporten i det store og hele et godt grunnlag for å gjøre viktige endringer i energipolitikken. Det er nå opp til regjeringen å gjøre de riktige valgene, avslutter Yttredal.

Norsk Industri har sendt inn høringssvar til høringen som hadde frist 15. desember.

Les vår høringsuttalelse (regjeringen.no)

Gå til høringen (regjeringen.no)