Medlemskap i Offshore

Bransjeforeningen representerer bedrifter som har leveranser rettet mot offshore energiindustri, herunder olje og gass, havvind, hydrogen, havbunnsmineraler, karbonfangst og -lagring, havbunnsmineraler, nye energiformer m.m.

Vi jobber blant annet med:

  • Aktivitet på norsk sokkel
  • Konkurransekraft for leverandørbedriftene
  • Internasjonal aktivitet
  • Kompetanseutvikling og rekruttering
  • Kostnadsreduksjoner, forenkling og økt effektivitet
  • Profilering og omdømme

Medlemsbedriftene deltar i og leder bransjestyret, Juridisk Forum, HMS-rådet og sektorstyret for petroleum. Vi har hyppig kontakt og jevnlige møter med oljeselskaper og myndigheter.

Kontrakter og standarder

Bransjeforeningen arbeider for mindre kontraktsadministrasjon, felles incentiver, lavere risiko for leverandørene samt kostnadsreduksjoner. Kontrakter og standarder er to områder som bidrar til dette. Medlemsbedriftene og Norsk Industri jobber aktivt innen disse områdene.

> Gå til Kontrakter og standarder

Advokatbistand

Juridisk bistand er inkludert i medlemskontingenten. Våre advokater gir deg råd og veiledning innen både kollektiv og individuell arbeidsrett. Annen juridisk bistand tilbys gjennom et samarbeid med Advokatfirmaet Haavind AS og Eurojuris Norge. Advokatfirmaet Haavind AS utfører juridisk bistand for bransjeforeningen når det gjelder standardkontrakter og innkjøpsbetingelser.

Arbinn.no: Digital tjeneste for arbeidsgivere

Som medlem i NHO-fellesskapet har bedriftene tilgang til veiledere, sjekklister og kvalitetssikrede standarddokumenter.

> Gå til Arbinn

Stort fellesskap - mange fordeler

Et medlemskap i Norsk Industri gir bedriften juridisk bistand, påvirkningsmuligheter, faglig nettverk, rabatterte fordeler mm.

> Les mer om medlemskap i Norsk Industri

Se hva medlemskap koster!

Sjekk hva det koster å bli medlem i Norsk Industri. Du kan også melde inn bedriften her:

Opplysninger om virksomheter hentes fra Brønnøysundregisteret og Proff AS.

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne!