Jordkloden på gress. Foto: iStockPhoto

Ditt klimaregnskap

HMS-rådet i Norsk Industri Offshore har tatt initiativ til å utarbeide en veileder for Scope 3.

Greenhouse Gas Protocol, kjent som GHG–protokollen eller GHG-protocol er den mest brukte og anerkjente standarden for rapportering av klimagassutslipp i et klimaregnskap. Den blir brukt for å identifisere vesentlige utslippskilder og for å kunne rapportere klimafotavtrykket på en sammenlignbar måte, og er grunnlaget for klimaregnskap i andre standarder og rammeverk for bærekraftsrapportering.

Hovedtanken bak GHG-protokollen er å dele utslippene opp i tre områder:

  • Scope 1 omfatter direkte utslipp, der virksomheten selv eier eller kontrollerer utstyret. Dette gjelder f.eks. utslipp fra forbrenning av drivstoff i bedriftens kjøretøy, utslipp fra industrielle prosesser, eller forbrenning av fossilbasert gass for oppvarming av bygg.
  • Scope 2 er indirekte utslipp fra kjøpt energi. Utslippene kommer fra fire kategorier: elektrisitet, fjernvarme, fjernkjøling og damp. Klimapåvirkningen her skal beregnes på to måter: Lokasjonsbasert og markedsbasert metode.
  • Scope 3: Scope 3 er frivillig å rapportere på i et klimaregnskap, men for mange virksomheter er det den største delen av klimapåvirkningen. Vi anbefaler å estimere/regne ut den indirekte påvirkningen dere har, slik at dere kan identifisere områder å jobbe videre med.GHG-protokollen definerer indirekte utslipp som utslipp som ikke kommer fra utstyr som din virksomhet eier, men som dere fremdeles har en påvirkning på.

Kilder: Greenhouse Gas Protocol / Emisoft

Om Scope 3

HMS-rådet i Norsk Industri Offshore tok i starten av 2022 initiativ til å utarbeide en veileder for Scope 3. Her er første versjon av dokumentet. Vi har i denne runden prioritert noen av kategoriene som er sentrale for leverandørindustrien, beskrevet dem og forsøkt oss med noen eksempler. Vi har også tatt med "vesentlighetsvurdering" for disse. Første gjennomgang og utvikling av veilederen vil starte over sommeren 2023.

Dokumentet finnes i første omgang i engelsk versjon, men vil også bli tilgjengelig i norsk språkdrakt.

Dersom du har kommentarer til innholdet, og forslag til forbedring kan disse gjerne sendes oss ved Berit Sørset (se kontaktinfo under).

> Download Scope 3 & Suppliers guideline - version 1 (english)
> Last ned Scope 3 og veileder for leverandørindustrien - versjon 1 (norsk)
Illustrasjon av GHG-protokollen som definerer indirekte utslipp som utslipp som ikke kommer fra utstyr som din virksomhet eier, men som dere fremdeles har en påvirkning på.

Foto: Emisoft. Illustrasjoner: icons8.com

Lurer du på noe? Kontakt meg gjerne!