Samarbeidsfora

Som medlem i Norsk Industri Offshore får du tilgang til flere nasjonale og internasjonale fora.

KonKraft

KonKraft er en samarbeidsarena for Norsk olje og gass, Norsk Industri, Norges Rederiforbund og Landsorganisasjonen i Norge (LO), med LO-forbundene Fellesforbundet og Industri Energi.

> Gå til KonKraft

 

Norwep

Norwegian Energy Partners (Norwep) bistår leverandørindustrien i Norge innenfor fornybar energi, olje og gass i deres eksportsatsing.

> Gå til Norwep

 

DEMO 2000

DEMO2000 skal kvalifisere/pilotere ny teknologi som vil bidra til å redusere kostnader, øke effektiviteten og forbedre ytelsene på norsk sokkel.

> Gå til DEMO2000 (regjeringen.no)

 

PETROMAKS2

Ved kunnskaps- og næringsutvikling skal PETROMAKS 2 bidra til økt verdiskaping for samfunnet ved at norske petroleumsressurser utvikles og utnyttes optimalt innenfor miljømessig forsvarlige rammer.

> Gå til PETROMAKS2 (regjeringen.no)

 

OG21

Norges teknologistrategi for petroleum (OG21). OG21 ble etablert i 2001 for å møte utfordringene med en effektiv og forsvarlig petroleumsvirksomhet.

> Gå til OG21

 

Innkjøpsadferd i petroleumsindustrien

Operatører, kontraktører og leverandører i fellesskap arbeidet frem en guideline for standardisert innkjøpsadferd, denne ble publisert i 2019.

> Gå til Innkjøpsadferd i petroleumsindustrien

 

Magnet JQS – en digital portal som tilrettelegger for leverandørkvalifisering

Magnet JQS er det foretrukne kvalifiseringssystemet i energibransjen. Her kan leverandører registrere sine produkter og tjenester, og oppnå økt synliggjøring overfor eksisterende og nye kunder. Gjennom kontinuerlig oppfølging og høy datakvalitet, bidrar Magnet JQS til pålitelige og standardiserte leverandørdata.

> Les mer om Offshore Qualific her
> Les mer om Megnet JQS her

SkatteFUNN

SkatteFUNN er en ordning som er enkel å bruke og som i stor grad treffer små og mellomstore bedrifter.

> Les mer her

 

 

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne!