Advokatservice Norsk Industri Offshore

Norsk Industri har over flere tiår hatt et nært samarbeidsforhold med advokatfirmaet Haavind AS. Bransjeforeningen Norsk Industri Offshore har tatt del i dette samarbeidet, selv om vi også har hatt samarbeid med andre advokatfirmaer. Christopher L. Sveen er kontaktperson hos Haavind, og han har vært rådgiver til administrasjonen når det gjelder standardkontrakter og innkjøpsbetingelser.

Haavind er et fullservice advokatfirma med spesialiserte tjenester til en del utvalgte industrier, deriblant offshore- verfts- og leverandørindustrien og Norsk Industri har en rammeavtale som sikrer medlemmene juridisk assistanse til gunstige betingelser. Som del av avtalen vil Norsk Industris medlemmer kunne gjennomføre en innledende konferanse om juridiske spørsmål, f. eks. i forbindelse med anbudsklarifiseringer og forhandlinger eller tvister, uten å bli belastet for det. Ønsker medlemmet å gå videre, opprettes en sak.

I tillegg til å ha spesialister innenfor de fleste fagområder slik som selskapsrett, arbeidsrett, eiendomsrett, immaterialrett, konkurranserett, skatterett og juridiske problemstillinger knyttet til digitalisering og IT,  har Haavinds advokater bred erfaring med tolkning og utforming av avtaler, håndtering av risiko i kontrakt, forhandling av kontrakter og tvistehåndtering. Som en del av rammeavtalen bistår Haavind Norsk Industri i forhandlinger av standardkontraktene etter behov. Haavinds advokater har vært sentrale i forhandlingene om og utformingen av de fleste standardkontraktene som i dag anvendes i offshore- verfts- og leverandørindustrien, inkludert NF- og NTK kontraktene, Norske Innkjøpsbetingelser 16, de nordiske leveringsbetingelsene NL 09 og NLM 10, samt de europeiske betingelsene Orgalime S 2012 og Orgalime SI 14. Selskapet holder også kurs i praktisk kontraktsrett for medlemmene og kan tilrettelegge spesialiserte kurs i den enkelte bedrift. 

Se alle våre advokattjenester her
  • Christopher L. Sveen

Han har ledet forhandlingene på vegne av leverandørene om de nye norske standardavtalene for olje- og offshorebransjen – NTK 15, NTK 15  og NF 15. Han har vært sentral som i etableringen av standardkontrakten for innkjøp til norsk sokkel – NIB 16.