HMS i Olje & Gass

Olje & Gass har et HMS-råd som gir råd og veiledning til styret. Rådet skal være bransjens høringsinstans og aktiv samarbeidspartner når regelverk formes og utvikles.

Olje & Gass har et HMS-råd som gir råd og veiledning til styret. Rådet skal være bransjens høringsinstans og aktiv samarbeidspartner når regelverk formes og utvikles.

HMS-rådet har 13 bedriftsmedlemmer hvor Kari Svendsbø, Aibel er leder.

God HMS gir glade mennesker i sunne bedrifter
 • Vi skal unngå alle ulykker, skader og tap gjennom forebyggende HMS-arbeid
  • Vi skal unngå negative virkninger av våre aktiviteter på helse og miljø
  • Vi skal sikre materiell, informasjon og verdier
  • Vi skal ha en høy etisk standard
  • Vi skal fremme trivsel og faglig utvikling
 • Vi skal sette HMS på dagsorden for å bidra til verdiskaping og kontinuerlig forbedring av HMS-kulturen.
 • Vi skal være internasjonalt ledende på HMS.
Mandat for HMS-rådet
 • HMS-rådet skal være bransjens høringsinstans og aktiv samarbeidspartner når regelverk formes og utvikles.
 • HMS-rådet skal sette dagsorden og ta nødvendige initiativ. Videre skal rådet sørge for erfaringsoverføring mellom medlemsbedrifter og andre relevante samarbeidspartnere.
 • Arbeide for at anbefalinger og synspunkter kommuniseres til samfunnet.

> Disse sitter i HMS-rådet i Olje & Gass

Handlingsplan 2022
 • Kapasitet og kompetanse er nøkkelen til sikkerhet
 • Sikkerhetskultur og HOP - erfaringsdeling
 • Bærekraftsmål - enhetlig samling av data for scope3
 • Magnet JQS, Norsok
 • IA bransjeprosjekt for leverandørindustrien
 • Læring av hendelser, rapport er fra forebygging (+prosjekt Ptil)
 • Regelverk, Ptil og Arbeidstilsynet, DSB
 • HMS i fornybar
 • Bransjeopplæring
 • Kontaktmøter
 • Fellesmøte NAMU, HMS-utvalget, AU for HMS i Smeltevek og støperi
 • Samhandling ved utvikling av fremtidens arbeidsliv
 • Informasjon om relevant regelverk m.m.