Norsk Industri

Gå til vår temaside om korona-situasjonen

Innhold

HMS i Olje & Gass

Olje & Gass har et HMS-råd som gir råd og veiledning til styret. Rådet skal være bransjens høringsinstans og aktiv samarbeidspartner når regelverk formes og utvikles.

Olje & Gass har et HMS-råd som gir råd og veiledning til styret. Rådet skal være bransjens høringsinstans og aktiv samarbeidspartner når regelverk formes og utvikles.

HMS-rådet har 14 bedriftsmedlemmer (2019) hvor Kari Svendsbø, Aibel er leder.

God HMS gir glade mennesker i sunne bedrifter
 • Vi skal unngå alle ulykker, skader og tap gjennom forebyggende HMS-arbeid
  • Vi skal unngå negative virkninger av våre aktiviteter på helse og miljø
  • Vi skal sikre materiell, informasjon og verdier
  • Vi skal ha en høy etisk standard
  • Vi skal fremme trivsel og faglig utvikling
 • Vi skal sette HMS på dagsorden for å bidra til verdiskaping og kontinuerlig forbedring av HMS-kulturen.
 • Vi skal være internasjonalt ledende på HMS.
Mandat for HMS-rådet
 • HMS-rådet skal være bransjens høringsinstans og aktiv samarbeidspartner når regelverk formes og utvikles.
 • HMS-rådet skal sette dagsorden og ta nødvendige initiativ. Videre skal rådet sørge for erfaringsoverføring mellom medlemsbedrifter og andre relevante samarbeidspartnere.
 • Arbeide for at anbefalinger og synspunkter kommuniseres til samfunnet.
Hovedsaker for 2019
 • Hovedtema fra Ptil 2019; Sikker, sterk og tydelig
 • Digitalisering og HMS (Konkraft, SJA/AT, digitalisering Norsok)
 • Beredskap (DSB og strømulykker, NSO, Industrivern, kurs)
 • Proaktive HMS-initiativer
 • EPIM JQS, revisjon og bruk
 • HMS-melding , arbeid i Sikkerhetsforum
 • BES – Opplæring og kompetanse, deling
 • Støy og kjemikalier, Benzen-presentasjon fra Equinor
 • Standardisering bransjeinitiativ, life saving rules
 • Low Carbon (karbonregnskap på prosjekt – metoder og kriterier)
 • Rammevilkår, arbeidsmiljø og forutsigbarhet ved kampanjer
 • Høringer og kontaktmøter Ptil, DSB, høringer DAT
 • Fellesmøte med NAMU og AU for HMS i Smelteverk og Støperi

Relaterte saker:

 1. Kjemikalier i arbeidsmiljøet

  I perioden 2007-2011 var det et stort bransjeprosjekt i Petroleumsnæringen, og Norsk Olje og Gass (da OLF) hadde sekretariatet i prosjektet. Våre bransjer Olje og Gass og L-8 satt i styringsgruppen og flere arbeidsgrupper. NHOs Arbeidsmiljøfond støttet arbeidet.

 2. Aktuelt, Olje og gass

  Fortsatt trøkk på støy i arbeidsmiljøet

  I perioden 2011-2014 var Norsk Industri aktiv i bransjeprosjektet vedrørende støy og vibrasjon i arbeidsmiljøet i Petroleumsnæringen. Hva er status i dag?

 3. Aktuelt, Korrosjon, isolering, stillas

  Hun har permittert over 400 – nå sender hun varsel til seg selv også

  Oljeservicebransjen var på full vei oppover etter oljekrisen. Nå har Ingrid Solheim i StS måttet permittere to tredjedeler av de ansatte, melder sysla.no