HMS i Norsk Industri Offshore

Offshorebransjen har et HMS-råd som gir råd og veiledning til styret. Rådet skal være bransjens høringsinstans og aktiv samarbeidspartner når regelverk formes og utvikles.

HMS-rådet har 13 bedriftsmedlemmer hvor Kari Svendsbø, Aibel er leder.

God HMS gir glade mennesker i sunne bedrifter
 • Vi skal unngå alle ulykker, skader og tap gjennom forebyggende HMS-arbeid
  • Vi skal unngå negative virkninger av våre aktiviteter på helse og miljø
  • Vi skal sikre materiell, informasjon og verdier
  • Vi skal ha en høy etisk standard
  • Vi skal fremme trivsel og faglig utvikling
 • Vi skal sette HMS på dagsorden for å bidra til verdiskaping og kontinuerlig forbedring av HMS-kulturen.
 • Vi skal være internasjonalt ledende på HMS.
Mandat for HMS-rådet
 • HMS-rådet skal være bransjens høringsinstans og aktiv samarbeidspartner når regelverk formes og utvikles.
 • HMS-rådet skal sette dagsorden og ta nødvendige initiativ. Videre skal rådet sørge for erfaringsoverføring mellom medlemsbedrifter og andre relevante samarbeidspartnere.
 • Arbeide for at anbefalinger og synspunkter kommuniseres til samfunnet.

> Disse sitter i HMS-rådet i Norsk Industri Offshore

Handlingsplan 2023
 • For sikker og stabil energiutvikling. Sammen og samtidig (Hovedtema Ptil)
 • Scope 3 - veileder og oppdatering.
 • Sikkerhetskultur
 • Magnet JQS og Norsok
 • IA bransjeprosjekt for leverandørindustrien
 • Kontaktmøter (myndigheter, bransjeorganisasjoner, arbeidstakerorganisasjoner)
 • Regelverk (Ptil, Arbeidstilsynet,DSB)
 • HMS fornybar
 • Bransjeopplæring
 • Beste praksis læring
 • Mangfold/ Praktisk gjennomføring av åpenhetsloven
 • Beste praksis ESG
 • Arbeidsrelatert helse

Relaterte saker:

 1. Kjemikalier i arbeidsmiljøet

  I perioden 2007-2011 var det et stort bransjeprosjekt i Petroleumsnæringen, og Norsk Olje og Gass (da OLF) hadde sekretariatet i prosjektet. Våre bransjer Olje og Gass og L-8 satt i styringsgruppen og flere arbeidsgrupper. NHOs Arbeidsmiljøfond støttet arbeidet.