HMS i Olje & Gass

Olje & Gass har et HMS-råd som gir råd og veiledning til styret. Rådet skal være bransjens høringsinstans og aktiv samarbeidspartner når regelverk formes og utvikles.

Olje & Gass har et HMS-råd som gir råd og veiledning til styret. Rådet skal være bransjens høringsinstans og aktiv samarbeidspartner når regelverk formes og utvikles.

HMS-rådet har 13 bedriftsmedlemmer hvor Kari Svendsbø, Aibel er leder.

God HMS gir glade mennesker i sunne bedrifter
 • Vi skal unngå alle ulykker, skader og tap gjennom forebyggende HMS-arbeid
  • Vi skal unngå negative virkninger av våre aktiviteter på helse og miljø
  • Vi skal sikre materiell, informasjon og verdier
  • Vi skal ha en høy etisk standard
  • Vi skal fremme trivsel og faglig utvikling
 • Vi skal sette HMS på dagsorden for å bidra til verdiskaping og kontinuerlig forbedring av HMS-kulturen.
 • Vi skal være internasjonalt ledende på HMS.
Mandat for HMS-rådet
 • HMS-rådet skal være bransjens høringsinstans og aktiv samarbeidspartner når regelverk formes og utvikles.
 • HMS-rådet skal sette dagsorden og ta nødvendige initiativ. Videre skal rådet sørge for erfaringsoverføring mellom medlemsbedrifter og andre relevante samarbeidspartnere.
 • Arbeide for at anbefalinger og synspunkter kommuniseres til samfunnet.

> Disse sitter i HMS-rådet i Olje & Gass

Handlingsplan 2021
 • På lag med leverandørene, følge opp Ptils hovedtema for 2021 
 • Webinar med styret, samt møte med partene 
 • Bærekraftsmål, lavkarbonsamfunn og CO2 regnskap, samfunnssikkerhet, digitalisering 
 • Livreddende regler, Always safe  
 • EPIM JQS og Norsok 
 • Standardisering av bransjeinitiativ 
 • IA bransjeprosjekt for leverandørindustrien 
 • HMS-ansvar  - gråsoner
 • Læring av hendelser, rapporter fra forebygging 
 • Kompetanse; HMS-introduksjonskurs, BES 
 • Regelverksutvikling 
 • Kontaktmøter Ptil, Arbeidstilsynet, DSB 
 • Kontakt med partene samt Norsk olje og gass HMS-forum, L-8 
 • Fellesmøte med NAMU, AU for HMS i Smelteverk og støperi, HMS-utvalget i Norsk Industri 
 • Samordning av aktivitet ved pandemi 
 • Rammevilkår, arbeidsmiljø og forutsigbarhet ved kampanjer