Norsk Industri

Innhold

HMS i Olje & Gass

Olje & Gass har et HMS-råd som gir råd og veiledning til styret. Rådet skal være bransjens høringsinstans og aktiv samarbeidspartner når regelverk formes og utvikles.

Olje & Gass har et HMS-råd som gir råd og veiledning til styret. Rådet skal være bransjens høringsinstans og aktiv samarbeidspartner når regelverk formes og utvikles.

HMS-rådet har 13 bedriftsmedlemmer hvor Kari Svendsbø, Aibel er leder.

God HMS gir glade mennesker i sunne bedrifter
 • Vi skal unngå alle ulykker, skader og tap gjennom forebyggende HMS-arbeid
  • Vi skal unngå negative virkninger av våre aktiviteter på helse og miljø
  • Vi skal sikre materiell, informasjon og verdier
  • Vi skal ha en høy etisk standard
  • Vi skal fremme trivsel og faglig utvikling
 • Vi skal sette HMS på dagsorden for å bidra til verdiskaping og kontinuerlig forbedring av HMS-kulturen.
 • Vi skal være internasjonalt ledende på HMS.
Mandat for HMS-rådet
 • HMS-rådet skal være bransjens høringsinstans og aktiv samarbeidspartner når regelverk formes og utvikles.
 • HMS-rådet skal sette dagsorden og ta nødvendige initiativ. Videre skal rådet sørge for erfaringsoverføring mellom medlemsbedrifter og andre relevante samarbeidspartnere.
 • Arbeide for at anbefalinger og synspunkter kommuniseres til samfunnet.

> Disse sitter i HMS-rådet i Olje & Gass

Handlingsplan 2020
 • Hovedtema fra Ptil 2020, Aldri mer en storulykke​
 • Bærekraftsmålene - lavkarbonsamfunn- Samfunnssikkerhet - Digitalisering
 • Safety Collaboration
 • Beredskap​ (DSB og strømulykker, NSO, Industrivern, kurs)​
 • Proaktive HMS-initiativer​
 • EPIM JQS, revisjon og bruk​
 • Fagdag Kran, Løft og rigging​
 • BES – Opplæring og kompetanse, deling​
 • Støy og kjemikalier, Benzen-presentasjon fra Equinor​
 • Standardisering bransjeinitiativ, life saving rules​
 • Samordning av aktivitet mhp pandemi
 • Rammevilkår, Arbeidsmiljø og forutsigbarhet ved kampanjer​
 • Høringer og kontaktmøter Ptil, DSB, høringer DAT​
 • Fellesmøte med NAMU og AU For HMS i Smelteverk og Støperi, HMS-utvalg i Norsk Industri​IA-bransjeprogram​