Om Norsk Industri Offshore

Vi bidrar til å sikre langsiktig verdiskaping og norske arbeidsplasser i en innovativ, klimaeffektiv og bærekraftig leverandørindustri som har leveranser rettet mot offshore energiindustri, herunder olje og gass, havvind, hydrogen, havbunnsmineraler, karbonfangst og -lagring, nye energiformer m.m.

Våre prioriterte områder

Verdiskaping

 • Levere løsninger for lønnsom og stabil produksjon med minimale klimautslipp
 • Videreutvikle en attraktiv og kunnskapsbasert næring med forutsigbare rammebetingelser

Bærekraft

 • Verdensledende innen helse, miljø og sikkerhet
 • Utvikle teknologi og løsninger for nullutslipp-samfunnet gjennom innovasjon og erfaringsutveksling

Spennende og fremtidsrettede norske arbeidsplasser

Fokusområder

 • Følge opp og være en pådriver for høyt HMS-nivå i bransjen
 • Opprettholde konkurransekraften for norsk sokkel og leverandørindustrien til offshore energiindustri
 • Videreutvikle det gode samarbeid med operatørene og myndighetene
 • Sikre tilgang til ressurser, kompetanse, rekruttering og etter- og videreutdanning
 • KonKraft-samarbeidet, følge opp overfor myndighetene, rammebetingelser, m.m.
 • Følge opp myndighetene på offensiv havvindsatsing på NCS, 30 GW tildelt innen 2040! (jevnlig tildeling, regelverk, arealtilgang, utvikling av havner, m.v.)
 • Aktivt arbeid for leverandørenes havvind-interesser gjennom bl. a. «Samarbeidsforum for havvind»
 • Følge opp Hydrogen satsing og strategiarbeid i LO/NHO og KonKraft
 • Årlig gjennomføring av leverandrørindustriens største møteplass "Offshore Strategikonferansen"
 • Promotere DEMO 2000 og Petromaks-programmet i Forskningsrådet
 • Standard kontraktsstyre (SKS), oppdatering av NTK-NF og utvikling av nye kontraktsområder bl. a. innenfor havvind
 • Følge opp standardiseringsarbeidet (Norsok)
 • Samarbeid med med andre organisasjoner
 • Stimulere til utvikling av null-utslipp og lavutslippsløsninger
 • Samfunnsansvar og bærekraft i leverandørindustrien

Våre styrer og fora

Bransjestyret og valgkomite

Styret i Norsk Industri Olje & Gass:

Styreleder
Sturla Magnus, Aker Solutions

Nestleder
Bjørn Einar Brath, Siemens Energy

Styremedlemmer
Håkon Skjønberg, TechnipFMC
Marianne S. Davenport, Aibel
Salli Irene Hara-Haikkala, Prysmian Group
Roger Skatland, Momek Group
Ida Husem, Moss Maritime

Varamedlemmer
Laila Vindenes, Zephyros
Ingvald Torblå, Odda Technology

Valgkomite
Kjell Giæver, Petroarctic
Bård Bjørshol, Kaefer
Torbjørn Andersen, Aker Solutions

Samarbeidsforum for havvind

Arbeidsgruppe: "Industri- og teknologiutvikling"
Arbeidsgruppen rapporterer til OED

Referansegruppe:
Leder: Ståle Kyllingstad, IKM

Admin:
Prosjektleder: Yngve Børstad, TechnipFMC
Fagsjef: Knut Erik Steen, Norsk Industri

Temagruppe Industri og teknologiutvikling:
Leder: Stine Vethe, Aker Solutions

Temagruppe Internasjonalisering og eksport:
Thomas Langford, NGI

Temagruppe Forskning teknologiutvikling og kompetanse:
Leder: John Olav Tande, FME Northwind/Sintef

HMS-rådet i Norsk Industri Offshore

 • Kari Svendsbø, Aibel (leder)
 • Øyvind Reiersen, Aker Solutions
 • Stig Søraker, Aker Solutions
 • Astrid Aadnøy, Apply
 • NN, NYMO
 • Dag Bekkelund, Bilfinger
 • Erik Dietrichson, TechnipFMC
 • Janne Ertresvåg, Leirvik
 • Jorunn Bakken, NLI
 • Tine Hegre, Worley Rosenberg
 • Ståle Øisang, Wood
 • Svein Løvås, IKM
 • Toril Aatland, ABB
 • Ann Torill Havnes Jørgensen, Altrad Linjebygg
 • Yasmin Miriam Søderbom, Fishbones
 • Malene Grosvik Dahle, Leirvik
 • Morten Hemsett, Nymo

Fra Norsk Industri:

 • Berit Sørset (sekretær)
 • Hilde Rajput Selle
 • Pernille Vogt
 • Runar Rugtvedt
 • Knut Erik Steen

Juridisk Forum og mandat

 • Henrik Inadomi, Aker Solutions (leder)
 • Tomas Bille, TechnipFMC (nestleder)
 • Simen Ausland, Aibel
 • Torbjørn Hervik, Rosenberg WorleyParsons
 • Haakon Opperud, ABB
 • Tone Kaasen, IKM
 • Matthias Geiger, Siemens Energy
 • Ane Helene Bryne Berg, Moreld Apply
 • Silje Edvardsen, Nexans Norway
 • Gipsy-Ann Helsvig, Wood
 • Christopher Sveen, Haavind (rådgiver for Norsk Industri, administrasjon)
 • Runar Rugtvedt / Knut Erik Steen, Norsk Industri

> Mandat for forumet

 

 

Sektorstyret petroleum

 • Rolv Werner Erichsen, Aker Solutions
 • Anskar Resaland, TechnipFMC
 • Svein Løvås, IKM
 • Knut Erik Steen, Norsk Industri

> Se også sektorstyre for petroleumsstandardisering

Standardkontraktstyret (SKS)

Fra leverandørindustrien sitter følgende representanter i Standardkontraktstyret:

 • Tomas Bille, TechnipFMC
 • Henrik Inadomi, Aker Solutions
 • Liv Runi Syvertsen, Aibel
 • Runar Rugtvedt, Norsk Industri (sekretariat)

Fra operatørsiden:

 • Olav Hustad, Equinor
 • Aksel Luhr, Vår Energi
 • Espen Hanstad, AkerBP
 • Øystein Joranger, Offshore Norge (sekretariat)

Observatører:

 • Olav Lie, LO
 • Erlend Vasshus, Norges Rederiforbund

Oppmann:

 • Knut Kaasen, Universitet i Oslo
 • Sondre Dyrdal , Wiersholm / UiO

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne!