Om Norsk Industri Offshore

Vi bidrar til å sikre langsiktig verdiskaping og norske arbeidsplasser i en innovativ, klimaeffektiv og bærekraftig leverandørindustri som har leveranser rettet mot offshore energiindustri, herunder olje og gass, havvind, hydrogen, havbunnsmineraler, karbonfangst og -lagring, nye energiformer m.m.

Våre prioriterte områder

Verdiskaping

 • Levere løsninger for lønnsom og stabil produksjon med minimale klimautslipp
 • Videreutvikle en attraktiv og kunnskapsbasert næring med forutsigbare rammebetingelser

Bærekraft

 • Verdensledende innen helse, miljø og sikkerhet
 • Utvikle teknologi og løsninger for nullutslipp-samfunnet gjennom innovasjon og erfaringsutveksling
 • En industri med sterkt 

Spenninde og fremtidsrettede norske arbeidsplasser

Fokusområder

 • Følge opp og være en pådriver for høyt HMS-nivå i bransjen
 • Opprettholde konkurransekraften for norsk sokkel og leverandørindustrien til offshore energiindustri
 • Videreutvikle det gode samarbeid med operatørene og myndighetene
 • Sikre tilgang til ressurser, kompetanse, rekruttering og etter- og videreutdanning
 • KonKraft-samarbeidet, følge opp overfor myndighetene, rammebetingelser, m.m.
 • Følge opp myndighetene på offensiv havvindsatsing på NCS, 30 GW tildelt innen 2040! (jevnlig tildeling, regelverk, arealtilgang, utvikling av havner, m.v.)
 • Aktivt arbeid for leverandørenes havvind-interesser gjennom bl. a. «Samarbeidsforum for havvind»
 • Følge opp Hydrogen satsing og strategiarbeid i LO/NHO og KonKraft
 • Årlig gjennomføring av leverandrørindustriens største møteplass "Offshore Strategikonferansen"
 • Promotere DEMO 2000 og Petromaks-programmet i Forskningsrådet
 • Standard kontraktsstyre (SKS), oppdatering av NTK-NF og utvikling av nye kontraktsområder bl. a. innenfor havvind
 • Følge opp standardiseringsarbeidet (Norsok)
 • Samarbeid med med andre organisasjoner
 • Stimulere til utvikling av null-utslipp og lavutslippsløsninger
 • Samfunnsansvar og bærekraft i leverandørindustrien

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne!