Bedriftsutvikling med HF

Hovedorganisasjonenes Fellestiltak (HF) er en hovedavtalefestet ordning mellom LO og NHO. Ordningen kan bidra med faglig veiledning og økonomisk støtte til tiltak i bedriften. Den har som mål å øke verdiskapingen gjennom partssamarbeid og bred medvirkning fra de ansatte. 

Sammen for bedre bedrifter!
 
Hovedorganisasjonenes fellestiltak støtter utviklingsaktiviteter i norske virksomheter økonomisk og med faglig bistand. 

Den grunnleggende ideen bak HF er at bred medvirkning og medbestemmelse skaper bedre og mer lønnsomme bedrifter og bransjer. Det er en viktig forutsetning for at vi kan beholde arbeidsplasser i Norge. Hfs virksomhet utgår fra Hovedavtalen LO–NHO. 

HF hjelper bedrifter til å utvikle partssamarbeidet og legge til rette for medarbeiderdrevet innovasjon. HF kan også bistå med faglig rådgiving og økonomisk støtte til ulike utviklingsprosjekter.  
 
Støtte fra HF forutsetter at bedriften er bundet av tariffavtale og at Hovedavtalen mellom LO og NHO gjelder for bedriften.