Norsk Industri

Innhold

Tone Buene

Kommunikasjons- og medlemskoordinator

Organisasjonsavdelingen

Jobber med nettsider, bildearkiv, fotografering, internkommunikasjon og medlemskoordinering. Bidrar med intern opplæring med fokus på digital administrasjon