Tone Buene

Kommunikasjons- og medlemskoordinator

Organisasjonsavdeling

Jobber med nettsider, bildearkiv, fotografering, internkommunikasjon og medlemskoordinering. Bidrar med intern opplæring med fokus på digital administrasjon