E-Verdier

"E-Verdier" er et proaktivt verktøy for å sikre et godt og trygt arbeidsmiljø.

Alle i arbeidslivet møter eksponering som kan gi arbeidsrelatert sykdom. Det kan være utfordrende for en virksomhet å ha kontroll over hva vi eksponeres for og til hvilken grad vi er eksponert.

E-verdier står for eksponeringskontrollverdier. Norsk Industris nye verktøy er et proaktivt verktøy for å sikre et godt og trygt arbeidsmiljø. En partssammensatt gruppe vurderer påstander om aktuelle eksponeringer i virksomheten og "E-Verdier" dokumenterer hvor godt man kjenner og sikrer arbeidsmiljøet, og synliggjør forbedringsmuligheter.

"E-Verdier" gir økt innsikt og læring, en egnet oversikt til bruk i interne møter og verdiene er særlig egnet som interne "Key Performance Indicators" (KPI'er) i virksomheten.

Mer informasjon kommer. Har du spørsmål allerede nå kan du ta kontakt med vår arbeidsmedisiner Erik Dahl-Hansen (se kontaktinfo under).

Lurer du på noe? Kontakt meg gjerne!