E-Verdier

"E-Verdier" er et proaktivt verktøy for å sikre et godt og trygt arbeidsmiljø.

Alle i arbeidslivet møter eksponering som kan gi arbeidsrelatert sykdom. Det kan være utfordrende for en virksomhet å ha kontroll over hva vi eksponeres for og til hvilken grad vi er eksponert.

E-verdier står for eksponeringskontrollverdier. Norsk Industris nye verktøy er et proaktivt verktøy for å sikre et godt og trygt arbeidsmiljø. En partssammensatt gruppe vurderer påstander om aktuelle eksponeringer i virksomheten og "E-Verdier" dokumenterer hvor godt man kjenner og sikrer arbeidsmiljøet, og synliggjør forbedringsmuligheter.

"E-Verdier" gir økt innsikt og læring, en egnet oversikt til bruk i interne møter og verdiene er særlig egnet som interne "Key Performance Indicators" (KPI'er) i virksomheten.

Abonnement

Abonnementet bestemmes av bedriftens årsverk. Abonnementet faktureres årlig fra datoen abonnementet ble tegnet.

Årsverk Abonnement Antall tilganger Pris medlem Pris ikke-medlem
1-49 Liten 8 7500 11250
50-99 Medium 12 20000 30000
100+ Stor 20 40000 60000

Sikkerhet

Norsk Industri har brukt anerkjente IT-leverandører, både til utvikling, lagring og drift av E-verdier. Applikasjonen er "hostet" av Microsoft Azure. For Microsoft Azure sine "Compliance certifications" kan du trykke her.

Bruksvilkår

Lurer du på noe? Kontakt meg gjerne!