Norsk Industri

Innhold

Pensjon

Vi har gjort det enkelt å få et godt pensjonstilbud til din bedrift. NHO Pensjon er en medlemsfordel levert av Storebrand.

Med NHO Pensjon får våre medlemsbedrifter svært gode betingelser på innskuddspensjonsordninger og de ansattes pensjonskapitalbevis, samt egen pris for uførepensjon.

Norsk Industris kontaktperson på pensjon:
Magdalena Wangensten, mobil 934 80 101