Norsk Industri

Innhold

Pensjon

Vi har gjort det enkelt å få et godt pensjonstilbud til din bedrift. NHO Pensjon er en medlemsfordel levert av Storebrand.

Med NHO Pensjon får våre medlemsbedrifter svært gode betingelser på innskuddspensjonsordninger og de ansattes pensjonskapitalbevis, samt egen pris for uførepensjon. 

Inspirasjon fra andre

Slik ble pensjonssparing en “snakkis” blant de ansatte i Hörmann Norge

> RPC Packaging fikk god pensjonsavtale når de ble medlem i Norsk Industri

 

IPS – individuell pensjonssparing

Hva er IPS?

  • Nytt spareprodukt hvor du kan spare inntil 40 000 kroner i året
  • Skattefordel på 9 600 kroner ved full sparing (24 % av årets sparebeløp)
  • Pengene kan tas ut fra fylte 62 år
  • Sparesaldoen beskattes som alminnelig inntekt ved uttak (24 %)
  • Ingen formueskatt eller beskatning på avkastning underveis
  • Utbetalingstid på minimum 10 år, og utbetalingene skal vare til du er minst 80 år
  • Du velger selv når du vil slutte å spare eller om du vil justere sparebeløpet underveis

For våre medlemmer som har tjenestepensjon i Storebrand, tilbys de ansatte ekstra gode betingelser på IPS.

Lavere forvaltningskostnader og gode digitale løsninger gjør det enklere å få full oversikt over pensjonen din!

Vil du vite mer om IPS besøk www.storebrand.no/ips

Kontakt Magdalena Wangensten, mobil 934 80 101 hvis du vil vite mer om pensjonstilbudet.