Norsk Industri

Innhold

Advokattjenester

Trenger du advokathjelp? Norsk Industris advokater gir deg råd og veiledning innen både kollektiv og individuell arbeidsrett. Juridisk bistand er en medlemsfordel inkludert i medlemskontingenten.

Har du spørsmål om tariffavtaler eller generell arbeidsrett er du velkommen til å kontakte våre advokater.

Åpningstiden er hverdager kl. 08.00-16.00
(sommertid 15. juni - 14. august kl. 08.00-15.00)

Under lønnsoppgjøret vil det være mindre tilgjengelige advokatressurser. Det må derfor påberegnes noe lengre saksbehandlingstid enn vanlig.

Medlemsbrosjyre

LAST NED: Fordeler ved å være medlem i Norsk Industri

Dette er noen av temaene Norsk Industris advokater kan hjelpe deg med:
Veiledning og maler

På arbinn.no finner du svar på dine spørsmål om jus og HMS. Du kan laste ned sjekklister, skjemaer og veiledere. Du finner også maler for ansettelser, oppsigelser, drøftingsmøter med tillitsvalgte og annet.