Norsk Industri

Innhold

Advokathjelp

Trenger du advokathjelp? Norsk Industris advokater gir deg råd og veiledning innen både kollektiv og individuell arbeidsrett. Juridisk bistand er en medlemsfordel, og er inkludert i medlemskontingenten.

Har du spørsmål om tariffavtaler eller generell arbeidsrett er du velkommen til å kontakte våre advokater.

Åpningstiden er hverdager kl. 08.00-16.00.

Under lønnsoppgjøret vil det være mindre tilgjengelige advokatressurser. Det må derfor påberegnes noe lengre saksbehandlingstid enn vanlig.

Dette er noen av temaene Norsk Industris advokater kan hjelpe deg med:
 • Tariffavtaler - tolkning/tvisteløsning
 • Arbeidstid
 • Ferie
 • Permisjon
 • Oppsigelse
 • Avskjed
 • Permittering
 • Ansettelse
 • Omorganiserings- og nedbemanningsprosesser
 • Virksomhetsoverdragelser
 • Arbeidstakeroppfinnelser
 • Arbeidsavtaler
 • Konkurranseklausuler
 • Konfliktløsning
 • Likestilling og ikke-diskriminering
 • Utenlandske arbeidstakere
Veiledning og maler

På arbinn.no finner du svar på sine spørsmål om jus og HMS. Du kan laste ned sjekklister, skjemaer og veiledere. Du finner også maler for ansettelser, oppsigelser, drøftingsmøter med tillitsvalgte og annet.