Norengros

Illustrasjonsbilde med handlekurv og esker og en graf

Foto: AdobeStock.

Norsk Industri har ingått en god avtale med Norengros hvor våre medlemmer får rabatt på alt kjøp av både forbruksvarer og smittevernutstyr.

Norengros er Norges største leverandør av forbruksvarer til offentlig sektor, industri og privat næringsliv, og tilbyr blant annet:

  • smittevernsutstyr
  • renholdsartikler
  • kontorrekvisita
  • emballasjeløsninger
  • medisinske forbruksvarer

Medlemsbedrifter i Norsk Industri får tilgang til disse og flere forbruksvarene til ekstra gunstige priser.

> Se hele varesortimentet her

Norengros har rundt tusen ansatte og er Norges største grossist av driftsmateriell innen kontor- og datarekvisita, emballasje, storhusholdning og renhold samt medisinske forbruksvarer. Kjeden har eksistert i over 30 år og har 13 lokale lagre og 37 butikker spredt over hele Norge. Selskapet stiller strenge krav til seg selv og sin innvirkning på miljøet og jobber hardt for å forebygge forurensning – både fra egen virksomhet og fra produktene de leverer.

 
Behov for smittevernutstyr i industrien

– Vi vet at industrien har vært preget av covid-19, og det er blant annet et stort behov for smittevernsutstyr. Medlemsbedriftene får med denne avtalen tilgang til et bredt utvalg av produkter til fordelaktige priser – inkludert nettopp slikt utstyr, sier Jo Eirik Frøise, ansvarlig for medlemsfordeler i Norsk Industri.

Lokal tilstedeværelse

Mens mange av dagens grossister velger å flytte hovedlagrene sine til Oslo, har Norengros valgt å beholde sin lokale tilstedeværelse med 13 lokale lagre og 37 butikker over hele Norge. Det betyr at de kan jobbe tettere mot lokalmarkedene og reagere hurtigere på kundenes behov.

– Dette er en spennende avtale for oss i Norengros, og vi skal jobbe for at hele medlemsmassen til Norsk Industri får sine behov dekket når det gjelder innkjøp av forbruksvarer, sier Lars Kristiansen, salgs- og markedsdirektør i Norengros.

Lønnsomhet for bedriften i fokus

– Vi ønsker ikke bare å være en leverandør, men også en samarbeidspartner som kan bidra til å videreutvikle hver enkelt medlemsbedrift og øke lønnsomheten deres. Dette vil vi gjøre gjennom å tilby kundetilpassede løsninger, kutte kostnader og gjøre produksjonen mer bærekraftig, legger Kristiansen i Norengros til.

Høres dette interessant ut ta kontakt med Lars Kristiansen, mobil 95170753