Slik bygger Telenor det sikreste og mest robuste 5G-nettet

Publisert

To arbeidere høyt oppe i en mast

Foto: Telenor

Fremover vil stadig flere aktører basere større deler av virksomheten sin på 5G – noe som stiller helt nye krav og forventninger til mobilnettet.

– Dagens mobilnett er allerede svært sikkert. Og med 5G tar vi denne sikkerheten til helt nye høyder, samtidig som samfunnet i årene fremover også vil gjøre seg helt avhengige av 5G-nettet, sier Bjørn Lydersen, produktsjef for 5G i Telenor.

5G åpner for enorme muligheter, takket være lynraske hastigheter, lav forsinkelse og helt nye egenskaper. – Dette er noe samfunnet vil omfavne i stor grad. 5G vil være helt sentralt for kritisk infrastruktur, IoT, smart produksjon, virksomhetskritiske applikasjoner, offentlig sikkerhet, selvkjørende biler – og alle andre bruksområder som krever høy nettkapasitet og lav forsinkelse, sier Lydersen.

God sikkerhet krever toppkompetanse i alle ledd

Dette er noe som kommer godt med når Te- lenor nå skal bygge og drive ett 5G-nett som kan ivareta både egne og kunders interesser og sikkerhet inn i fremtiden. – Det å oppdage og håndtere trusler i nettet krever løpende oppdatert spesialkompetanse. Men også riktig verktøy og bemanning, samt evne til å samarbeide godt i et økosystem der man i stadig mindre grad står alene, sier Vidar Vetland, innovasjonssjef i teknologidivisjonen i Telenor.
Spesielt viktig blir dette med tanke på alle teknologiene som vil bygge på 5G, som IoT, skytjenester og kunstig intelligens – og ikke minst de enorme mengdene med sensitive person- og industridata som konstant vil strømme gjennom mobilnettet i kryptert form.

– Dette gjør at vi må være i stand til å konstant lete etter og oppdage nye mønstre og avvik. Dette er prosesser som i stadig større grad vil være vanskelig å gjennomføre manuelt, spesielt når man ikke nødvendigvis vet hva man ser etter, sier Vetland.

Møter dine behov – uavhengig av hva de er

Med 5G kan man nemlig dele mobilnettet inn i «skiver», såkalt skivedeling eller slicing på engelsk. Her vil hver enkelt skive fungere som et separat nett, som kan tildeles de ønskede egenskapene en bedrift, virksomhet eller in- dustri måtte ha.

– Med skivedeling kan vi etablere logiske adskilte nett i det samme fysiske nettet, der trafikken i den ene skiven ikke vil forstyrre en annen skive – selv om de benytter samme nett, forklarer Lydersen. For eksempel kan nødetater eller helsevesen ha et ønske om å sende sensitiv informasjon i en egen skive, for å holde dette unna det offentlige mobilnettet. Andre bedrifter kan ha spesifikke tjenester som krever en garantert båndbredde.

– I det åpne nettet vil båndbredden kunne variere, men med en egen nettverksskive vil vi kunne garantere en eksakt båndbredde etter behov. Andre kunder kan for eksempel være opptatt av en konstant lav forsinkelse som ikke varierer for mye. Her kan vi bruke akkurat det samme nettet for alle, men tilpasse det akkurat etter det behovet kunden måtte ha, sier Lydersen. – Det blir viktig å passe på at det fysiske nettet har tilstrekkelig kapasitet som sikrer summen av garantert kapasitet i den enkelte skiven.

5G fra Telenor: Et spørsmål om helhet og trygghet

– Allerede i dag er det flere maskiner og sen- sorer i vårt nett, enn det er mennesker. Vi bruker nettet på en helt annen måte enn vi gjorde før – og spesielt for industrien handler ikke 5G bare om mobiltelefoni, sier Lydersen. Når stadig flere slike funksjoner flyttes over på nettet, både for private og industri, må man stole på at mobilnettet driftes og leveres som en samfunnskritisk funksjon, påpeker han.

– Og det er dette ansvaret Telenor tar. Vi har et samfunnsansvar for å bygge et nett som skal ivareta behovene til den norske befolkningen, samt landets industri og bedrifter. Hvilken aktør man velger for 5G er med andre ord ikke tilfeldig. – Det er ikke gitt at det totalt sett lønner seg å skulle spare litt på et mobilabonnement om du samtidig i økende grad er avhengig av sikkerhet, ytelse og stabilitet i nettet. Når stadig flere virksomheter nå opplever at de skal digitalisere og automatisere flere områder av driften sin, knyttes i praksis levebrødet opp mot denne digitale tilstedeværelsen, sier Lydersen og avslutter: – Da må man også ha en leverandør man kan stole på at leverer på alle områder – og det er den partneren vi i Telenor ønsker å være.

 

Norsk Industri har fremforhandlet en meget god avtale med Telenor.
Les mer og ta kontakt i dag for å få tilbud