HMS introduksjonskurs for verft- og leverandørindustri

Kurset gir en opplæring i HMS og sikkert arbeid i sentrale arbeidsoperasjoner for leverandørindustri og verft.

Kurset er utviklet i et samarbeid mellom Aibel, Aker Solutions og Rosenberg.

Innhold

Innledende beskrives lov- og regelverk, adgang og sikkerhet, verneutstyr, arbeidsmiljøfaktorer, ytre miljø og risikoforståelse.

Deretter behandles sentrale arbeidsoppgaver og risiko i disse. Dette er løft- og riggeoperasjoner, fallende gjenstander, sperring og skilting, hånd- og fingersikkerhet, arbeid over sjø, varmt arbeid, sveising og brenning, elektrisk arbeid, arbeid med industrigass, trykktesting og rørspyling, høytrykksspyling, med mer.

Prinsippene i Livreddende regler beskrives og refereres til i arbeidsoperasjonene.

Gjennomføringstid: 2 timer + test 

Språk: Norsk, engelsk og polsk

Pris for medlem i Norsk Industri: 500,- pr deltaker (ikke-medlem i Norsk Industri 625,-)

Bestill kurset her


Abonnement
pr år ved fri bruk for medlemmer i Norsk Industri: 75 000,-
Ta kontakt for mer informasjon vedrørende abonnement