Unngå at din virksomhet blir satt i sjakkmatt

Person står lent over papir og PC ved skrivebord, vi ser bare litt av personen.

FOTO: AdobeStock.

Vi ser at lovverk i økende grad setter krav til gjennomføring av risikoanalyser på lovbrudd og kriminalitet. Ny sikkerhetslov, GDPR, interkontrollforskriften og hvitvaskingsloven er slike eksempler, der bruk av VTS-analyse vil komme til god nytte.

Norsk Industri og Næringslivets Sikkerhetsråd (NSR) har et samarbeid som gjør at medlemsbedrifter i Norsk Industri får 20 prosent rabatt på analyseverktøy for å gjennomføre risikoanalyser. Kjenn dine motstandere og dine svakheter. Tenk langsiktig og beskytt dine verdier. 

Verdi - Trussel - Sårbarhet

NSR og One Voice har utviklet et analyseverktøy for identifisering av din virksomhets sikringsrisiko i forhold til lovbrudd og kriminalitet. Ved bruk av VTS-analyse (Verdi-Trussel-Sårbarhet) kan du gjennomføre lovpålagte risikoanalyser på en effektiv måte.  Slik oppnår virksomheten god struktur og sporbarhet, og en lett forståelig fremstilling av hvilken risiko virksomheten har. 

Forankret i kriminologisk teori

VTS-analyse et verktøy som er spesielt tilpasset for å vurdere risiko knyttet til uønskede handlinger, også kalt sikringsrisiko. Metoden er forankret i kriminologisk teori og i NS 5832, som identifiserer tre faktorer som må være til stede og samhandle for at det skal oppstå et sikkerhetsproblem; verdi, trussel og sårbarhet. Verktøyet gjør deg bedre i stand til å administrere både prosess, resultat og oppfølging over tid.  Utfordringer med maler og disposisjoner fjernes helt, og samhandlingen går lettere. 

> Les mer om VTS-analyse og meld din interesse her

Norsk Industris bedrifter får 20 prosent rabatt på dette verktøyet. Ta kontakt for informasjon om bestilling.