Åndedrettsvern – beskyttelse mot støv

Dette nettkurset omhandler beskyttelse mot støv i arbeidsatmosfæren og riktig bruk av åndedrettsvern.

E-lærings kurset er ment å gi en så enkel som mulig veiledning for bruk av åndedrettsvern som de fleste norske virksomheter der støv er en utfordring, kan forholde seg til. Helseeffektene av støveksponering får stadig mer oppmerksomhet. Alt støv i store konsentrasjoner representerer en belastning på lungene. Støv i arbeidsatmosfæren må reduseres i mange bransjer. Selv om de yrkeshygieniske forhold bedres, vil det alltid være behov for bruk av åndedrettsvern ved arbeidsoperasjoner der eksponeringen er høy.

Effekten av bruken av åndedrettsvern avhenger av en rekke faktorer, og det er i dag mye flott utstyr å velge mellom, og det er mye kunnskap på området. Men for de fleste er det en utfordring å tilegne seg dette. Fagfeltet oppleves som en jungel, der man ikke helt vet hvor man skal lete.


Innhold
  • Hva er støv?
  • Støv og helseeffekter
  • Valg av støvmaske
  • Valg av støvfilter
  • Tilpassing av maska
  • Vedlikehold av maska
Kurset koster kr 500,- per lisens.

Alle medlemsbedrifter i Norsk Industri får en lisens gratis. 

Kvantumsrabatt:
25+ lisenser: 15% rabatt
50+ lisenser: 20% rabatt
75+ lisenser: 25% rabatt

Ubegrenset lisens: Lisensen gir ubegrenset bruk av kurset for din organisasjon. Minimum abonnementslengde er 12 måneder. Kr 35 000,-

Kombiner kurset med "Beskyttelse mot gasser" 

Hvis du kom kombinerer  kursene "Beskyttelse mot gasser" og "Beskyttelse mot støv" er prisen kr 800,- per lisens og årsabonnementet blir kr 49 000,-.

Se demo-film Åndedrettsvern

Har du spørsmål om kurs og kompetanse?

Ta kontakt via vårt henvendelsessystem!

Dersom du ikke finner e-posten når du oppretter bruker, sjekk søppelposten.