HMS for ledere (§3-5)

Dette kurset dekker kravet om HMS-opplæring for arbeidsgiver i henhold til arbeidsmiljøloven §3-5. I tillegg til å dekke dette lovkravet, passer kurset også for andre ledere.

Kursform: E-læring
Målgruppe: Øverste leder og andre ledere
Pris medlem / ikke-medlem: 2500,- / 3100,-
Abonnement pr år ved fri bruk for medlemmer i NHO: 90 000,-

Ta kontakt for mer informasjon vedrørende abonnement

En felles kunnskapsforståelse innen HMS, som dette kurset gir, er viktig, og Norsk Industri anbefaler derfor bedrifter å gi alle ledere denne HMS-opplæringen.

Kurset finnes på norsk og engelsk.

Innovativt og interaktivt

Gjennom ulike moduler blir du tatt med på en reise i bedriften HelMax Systemer AS sin arbeidshverdag. Film og interaktive øvelser gjør kurset lærerikt og engasjerende. Du møter ansatte i HelMax i ulike situasjoner knyttet til helse, miljø og sikkerhet. Situasjoner som du helt sikkert kan kjenne igjen fra egen arbeidshverdag.

Innhold i kurset:
  • Et arbeidsliv i endring
  • Arbeidsmiljøloven
  • Risikostyring
  • Frisk nok til å jobbe
  • Systematisk HMS Arbeid

I tillegg gis en kort gjennomgang av verneombudsrollen, Arbeidsmiljøutvalget, psykososialt arbeidsmiljø, rusmisbruk, ergonomi og organisasjon, ledelse og samarbeid. 

Du vil bruke omtrent en dag på dette kurset.

Gode rabatter

Det gis 20 prosent rabatt ved bestilling av 10 kurs eller mer per år. Ta kontakt for mer informasjon om rabattordninger ved stort volum samt tilrettelegging for eget LMS/kurssystem.

Har du spørsmål om kurs og kompetanse?

Ta kontakt via vårt henvendelsessystem!

Dersom du ikke finner e-posten når du oppretter bruker, sjekk søppelposten.