HMS – generelt introduksjonskurs

Kurset gir en generell innføring i viktige HMS forhold på arbeidsplassen.

Dette er et e-læringskurs hvor målgruppen er ansatte uten HMS-opplæring, nyansatte, innleide arbeidstakere og alle som trenger en opplæring innen helse, miljø og sikkerhet.

Innhold

Gjennom ulike moduler blir du tatt med på en reise i bedriften HelMax Systemer AS sin arbeidshverdag. Film og interaktive øvelser gjør kurset lærerikt og engasjerende. Du møter ansatte i HelMax i ulike situasjoner knyttet til helse, miljø og sikkerhet. Situasjoner som du helt sikkert kan kjenne igjen fra egen arbeidshverdag.

Kurset inneholder disse modulene:

  • Arbeidsmiljøloven og verneombudets rolle
  • Risikostyring
  • Støy
  • Kjemisk og biologisk eksponering
  • Ergonomi
  • Psykososialt arbeidsmiljø
  • Inkluderende arbeidsliv

Språk: norsk og engelsk

Gjennomføringstid: 4 - 5 timer

Pris medlem / ikke-medlem i NHO: 2500,- / 3100,-

Bestill kurset her


Abonnement
pr år ved fri bruk for medlemmer i NHO: 90 000,-
Ta kontakt for mer informasjon vedrørende abonnement

> Se introduksjonsfilm