Norsk Industri

Innhold

HMS Grunnkurs arbeidsmiljø

40-timers opplæring for verneombud og arbeidsmiljøutvalget (AMU). Kurset består av e-læring og samling.

> Finn en dato som passer deg - se nederst i artikkelen

Arbeidsmiljøloven krever at arbeidsgiver sørger for at verneombud og alle medlemmer av arbeidsmiljøutvalg (AMU) gjennomgår og kan dokumentere HMS opplæring.

Kurset dekker krav til opplæring i henhold til arbeidsmiljøloven § 3-5, § 6-5 og § 7-4, og dette er NHO sitt HMS grunnkurs som er anbefalt i Hovedavtalen LO/NHO. Kurset er bransjeuavhengig og passer for hele næringslivet.

Kurset består av to likeverdige deler som gjør kurset svært fleksibelt:

 • E-læring (2,5 dager)
 • Samling + hjemmeoppgave (2 + 0,5 dag)

Det gis grundig innføring i de viktigste temaer innenfor HMS, slik at man etter endt kurs kan delta aktivt og bidra på en god måte i HMS-arbeidet.

Dette lærer du:

 • De viktigste HMS-rollene med tilhørende oppgaver og ansvar (Leder, V.O., H.V.O., AMU, BHT)
 • Metoder for systematisk HMS-arbeid og kartlegging
 • Oversikt over HMS utfordringer på arbeidsplassen
 • Hvordan bidra til at de ansatte jobber sikkert og trives på arbeidsplassen.
Norsk Industris HMS-opplæring er basert på et e-læringskurs med film og interaktive oppgaver.
Utviklet i samarbeid med partene

Kurset er utviklet av Norsk Industri og Statoil i samarbeid med partene i arbeidslivet, og med finansiell støtte fra NHOs Arbeidsmiljøfond. Norsk  Industri er en av kun tre opplæringsaktører som pekes på i Hovedavtalen LO-NHO.

Finn en dato som passer deg i listen under:

 1. 30. - 31. mai 2017

  Falck Nutec, Stavanger

 2. 7. - 8. juni 2017

  Falck Nutec, Bergen

 3. 15. - 16. juni 2017

  Næringslivets hus, Oslo

 4. 23. - 24. august 2017

  Næringslivets hus, Oslo

 5. 14. - 15. september 2017

  Falck Nutec, Stavanger

 6. 19. - 20. september 2017

  Falck Nutec, Trondheim

 7. 25. - 26. september 2017

  Falck Nutec, Bergen

 8. 27. - 28. september 2017

  Næringslivets hus, Oslo

 9. 24. - 25. oktober 2017

  Falck Nutec, Kristiansand

 10. 31. oktober 2017

  Næringslivets hus, Oslo

 11. 23. - 24. november 2017

  Falck Nutec, Stavanger

 12. 4. - 5. desember 2017

  Falck Nutec, Bergen

 13. 7. - 8. desember 2017

  Næringslivets hus, Oslo

 14. 13. - 14. desember 2017

  Falck Nutec, Trondheim

 Ønsker du et skreddersydd opplegg for HMS-opplæringen tilpasset din bedrift? Ta kontakt med oss!