Norsk Industri

Innhold

HMS Grunnkurs arbeidsmiljø

40-timers opplæring for verneombud og arbeidsmiljøutvalget (AMU). Kurset består av e-læring og samling.

> Finn en dato som passer deg - se nederst i artikkelen

Arbeidsmiljøloven krever at arbeidsgiver sørger for at verneombud og alle medlemmer av arbeidsmiljøutvalg (AMU) gjennomgår og kan dokumentere HMS opplæring.

Dette får du

Kurset dekker krav til opplæring i henhold til arbeidsmiljøloven § 3-5, § 6-5 og § 7-4 (samt forskrift 2005-01-01-8), og dette er NHO sitt HMS grunnkurs som er anbefalt i Hovedavtalen LO/NHO. Kurset er bransjeuavhengig og passer for hele næringslivet. Regelverk innen systematisk HMS-arbeid, vernetjeneste samt roller og ansvar, blir presentert i henhold til de respektive bransjer som er representert på hver enkelt samling. Om arbeidsgiver også deltar på kurset vil man få kursbeviset "HMS for ledere" (ref § 3-5). 

Norsk Industris HMS-opplæring er basert på et e-læringskurs med film og interaktive oppgaver, samt to-dagers samling.

Kurset består av to likeverdige deler som gjør kurset svært fleksibelt:

 • E-læring (2,5 dager)
 • Samling + hjemmeoppgave (2 + 0,5 dag)

Det gis grundig innføring i de viktigste temaer innenfor HMS, slik at man etter endt kurs kan delta aktivt og bidra på en god måte i HMS-arbeidet. Både nettkurs og samlinger får strålende tilbakemeldinger fra kursdeltakerne, og har en læringsform som gjør kurset både engasjerende og lærerikt.

Du lærer bl.a.
 • De viktigste HMS-rollene med tilhørende oppgaver og ansvar (Leder, V.O., H.V.O., AMU, BHT)
 • Metoder for systematisk HMS-arbeid og kartlegging
 • Oversikt over HMS utfordringer på arbeidsplassen
 • Hvordan bidra til at de ansatte jobber sikkert og trives på arbeidsplassen.
Utviklet i samarbeid med partene

Kurset er utviklet av Norsk Industri og Statoil i samarbeid med partene i arbeidslivet, og med finansiell støtte fra NHOs Arbeidsmiljøfond. Norsk  Industri er en av kun tre opplæringsaktører som pekes på i Hovedavtalen LO-NHO. Samlingene er utviklet i samarbeid med Falck Nutec AS.

Finn et kurs som passer deg i listen under:

 1. 23. - 24. august 2017,

  Næringslivets hus, Oslo

 2. 12. september 2017,

  Oslo

  Stressede ansatte? Gjør noe med det!

  Arbeidsglede og engasjement fremmer produktivitet og lønnsomhet. Sykefravær og mistrivsel koster mye og kan ofte forebygges.

  Begrenset antall plasser!
 3. 14. - 15. september 2017,

  Falck Nutec, Stavanger

 4. 19. - 20. september 2017,

  Falck Nutec, Trondheim

 5. 25. - 26. september 2017,

  Falck Nutec, Bergen

 6. 27. - 28. september 2017,

  Næringslivets hus, Oslo

 7. 24. - 25. oktober 2017,

  Falck Nutec, Kristiansand

 8. 31. oktober - 1. november 2017,

  Næringslivets hus, Oslo

 9. 23. - 24. november 2017,

  Falck Nutec, Stavanger

 10. 4. - 5. desember 2017,

  Falck Nutec, Bergen

 11. 7. - 8. desember 2017,

  Næringslivets hus, Oslo

 12. 13. - 14. desember 2017,

  Falck Nutec, Trondheim

 Ønsker du et skreddersydd opplegg for HMS-opplæringen tilpasset din bedrift? Ta kontakt med oss!