Norsk Industri

Innhold

HMS Grunnkurs arbeidsmiljø

40-timers opplæring for verneombud og arbeidsmiljøutvalget (AMU). Kurset består av e-læring og samling.

> Tid og sted for kurs finner du her

Arbeidsmiljøloven krever at arbeidsgiver sørger for at verneombud og alle medlemmer av arbeidsmiljøutvalg (AMU) gjennomgår og kan dokumentere HMS-opplæring.

Dette får du

Kurset dekker krav til opplæring i henhold til arbeidsmiljøloven § 3-5, § 6-5 og § 7-4 (samt forskrift 2005-01-01-8), og dette er NHO sitt HMS grunnkurs som er anbefalt i Hovedavtalen LO/NHO. Kurset er bransjeuavhengig og passer for hele næringslivet. Regelverk innen systematisk HMS-arbeid, vernetjeneste samt roller og ansvar, blir presentert i henhold til de respektive bransjer som er representert på hver enkelt samling. Om arbeidsgiver også deltar på kurset vil man få kursbeviset "HMS for ledere" (ref § 3-5). 

Norsk Industris HMS-opplæring er basert på et e-læringskurs med film og interaktive oppgaver, samt to-dagers samling.

Kurset består av to likeverdige deler som gjør kurset svært fleksibelt:

 • E-læring (2,5 dager)
 • Samling + hjemmeoppgave (2 + 0,5 dag)

Det gis grundig innføring i de viktigste temaer innenfor HMS, slik at man etter endt kurs kan delta aktivt og bidra på en god måte i HMS-arbeidet. Både nettkurs og samlinger får strålende tilbakemeldinger fra kursdeltakerne, og har en læringsform som gjør kurset både engasjerende og lærerikt.

Du lærer bl.a.
 • De viktigste HMS-rollene med tilhørende oppgaver og ansvar (Leder, V.O., H.V.O., AMU, BHT)
 • Metoder for systematisk HMS-arbeid og kartlegging
 • Oversikt over HMS utfordringer på arbeidsplassen
 • Hvordan bidra til at de ansatte jobber sikkert og trives på arbeidsplassen.
Utviklet i samarbeid med partene

Kurset er utviklet av Norsk Industri og Statoil (nå Equinor) i samarbeid med partene i arbeidslivet, og med finansiell støtte fra NHOs Arbeidsmiljøfond. Norsk  Industri er en av kun tre opplæringsaktører som pekes på i Hovedavtalen LO-NHO. Samlingene er utviklet i samarbeid med Falck Nutec AS.

Finn et kurs som passer deg i listen under:

 1. 16. - 17. januar 2019,

  Næringslivets Hus, Oslo

 2. 12. - 13. februar 2019,

  Brynsveien 66, Trondheim

 3. 14. - 15. februar 2019,

  Quality Hotel Ålesund (tidl. Radisson Blu), Ålesund

 4. 20. - 21. februar 2019,

  Falck Nutec AS, Stavanger

 5. 12. - 13. mars 2019,

  Næringslivets Hus, Oslo

 6. 9. - 10. april 2019,

  Falck Nutec AS, Bergen

 7. 24. - 25. april 2019,

  Næringslivets Hus, Oslo

 8. 23. - 24. mai 2019,

  Næringslivets Hus, Oslo

 9. 28. - 29. mai 2019,

  Falck Nutec AS, Stavanger

 10. 10. - 11. juni 2019,

  Brynsveien 66, Trondheim

 11. 12. - 13. juni 2019,

  Falck Nutec AS, Bergen

 12. 18. - 19. juni 2019,

  Næringslivets Hus, Oslo

 Ønsker du et skreddersydd opplegg for HMS-opplæringen tilpasset din bedrift? Ta kontakt med oss!