Norsk Industri

Innhold

HMS Grunnkurs arbeidsmiljø

40-timers opplæring for verneombud og arbeidsmiljøutvalget (AMU). Opplæringen foregår som e-læring og webinar.

Grunnet korona-situasjonen Norge er inne i nå har vi utviklet en ny variant av kurset hvor du kan velge e-læring og webinar i stedet for e-læring og tradisjonell samling.

Se kursoversikten lenger ned på siden.

Arbeidsmiljøloven krever at arbeidsgiver sørger for at verneombud og alle medlemmer av arbeidsmiljøutvalg (AMU) gjennomgår og kan dokumentere HMS-opplæring.

Dette får du

Kurset dekker krav til opplæring i henhold til arbeidsmiljøloven § 3-5, § 6-5 og § 7-4 (samt forskrift 2005-01-01-8), og dette er NHO sitt HMS grunnkurs som er anbefalt i Hovedavtalen LO/NHO. Kurset er bransjeuavhengig og passer for hele næringslivet. Regelverk innen systematisk HMS-arbeid, vernetjeneste samt roller og ansvar, blir presentert i henhold til de respektive bransjer som er representert på hver enkelt samling. Om arbeidsgiver også deltar på kurset vil man få kursbeviset "HMS for ledere" (ref § 3-5).

Kurset kommer i to varianter:

 • E-læring (2,5 dager), hjemmeoppgave + Webinar (2 dager)
 • E-læring (2,5 dager), hjemmeoppgave + Samling (2 dager)

Det gis grundig innføring i de viktigste temaer innenfor HMS, slik at man etter endt kurs kan delta aktivt og bidra på en god måte i HMS-arbeidet. 

Du lærer bl.a.
 • De viktigste HMS-rollene med tilhørende oppgaver og ansvar (Leder, V.O., H.V.O., AMU, BHT)
 • Metoder for systematisk HMS-arbeid og kartlegging
 • Oversikt over HMS utfordringer på arbeidsplassen
 • Hvordan bidra til at de ansatte jobber sikkert og trives på arbeidsplassen.
Utviklet i samarbeid med partene

Kurset er utviklet av Norsk Industri og Equinor i samarbeid med partene i arbeidslivet, og med finansiell støtte fra NHOs Arbeidsmiljøfond. Norsk Industri er en av kun tre opplæringsaktører som pekes på i Hovedavtalen LO-NHO. Samlingene er utviklet i samarbeid med RelyOn Nutec AS

 1. 11. - 12. mai 2021

  HMS Grunnkurs Webinar

  Kurs for verneombud og medlemmer av arbeidsmiljøutvalg.

 2. 20. - 21. mai 2021,

  Webinar

 3. 25. - 26. mai 2021

  HMS Grunnkurs Webinar

  Kurs for verneombud og medlemmer av arbeidsmiljøutvalg.

 4. 8. - 9. juni 2021

  HMS Grunnkurs Webinar

  Kurs for verneombud og medlemmer av arbeidsmiljøutvalg.

 5. 22. - 23. juni 2021

  HMS Grunnkurs Webinar

  Kurs for verneombud og medlemmer av arbeidsmiljøutvalg.