HMS Grunnkurs arbeidsmiljø

Illustrasjon

Foto: Norsk Industri

40-timers opplæring for verneombud og arbeidsmiljøutvalget (AMU). Opplæringen foregår som e-læring og webinar. Gunstige priser for medlemmer.

Se kursoversikten lenger ned på siden.

Arbeidsmiljøloven krever at arbeidsgiver sørger for at verneombud og alle medlemmer av arbeidsmiljøutvalg (AMU) gjennomgår og kan dokumentere HMS-opplæring.

Dette får du

Kurset dekker krav til opplæring i henhold til arbeidsmiljøloven § 3-5, § 6-5 og § 7-4 (samt forskrift 2005-01-01-8), og dette er NHO sitt HMS grunnkurs som er anbefalt i Hovedavtalen LO/NHO. Kurset er bransjeuavhengig og passer for hele næringslivet. Regelverk innen systematisk HMS-arbeid, vernetjeneste samt roller og ansvar, blir presentert i henhold til de respektive bransjer som er representert på hver enkelt samling. Om arbeidsgiver også deltar på kurset vil man få kursbeviset "HMS for ledere" (ref § 3-5).

Det gis grundig innføring i de viktigste temaer innenfor HMS, slik at man etter endt kurs kan delta aktivt og bidra på en god måte i HMS-arbeidet. 

Du lærer bl.a.
 • De viktigste HMS-rollene med tilhørende oppgaver og ansvar (Leder, V.O., H.V.O., AMU, BHT)
 • Metoder for systematisk HMS-arbeid og kartlegging
 • Oversikt over HMS utfordringer på arbeidsplassen
 • Hvordan bidra til at de ansatte jobber sikkert og trives på arbeidsplassen.
Utviklet i samarbeid med partene

Kurset er utviklet av Norsk Industri og Equinor i samarbeid med partene i arbeidslivet, og med finansiell støtte fra NHOs Arbeidsmiljøfond. Norsk Industri er en av kun tre opplæringsaktører som pekes på i Hovedavtalen LO-NHO. Samlingene er utviklet i samarbeid med RelyOn Nutec AS.

 1. 2. - 3. november 2021

  HMS Grunnkurs Webinar

  Kurs for verneombud og medlemmer av arbeidsmiljøutvalg.

 2. 16. - 17. november 2021

  HMS Grunnkurs Webinar

  Kurs for verneombud og medlemmer av arbeidsmiljøutvalg.

 3. 30. november - 1. desember 2021

  HMS Grunnkurs Webinar

  Kurs for verneombud og medlemmer av arbeidsmiljøutvalg.

 4. 14. - 15. desember 2021

  HMS Grunnkurs Webinar

  Kurs for verneombud og medlemmer av arbeidsmiljøutvalg.

Har du spørsmål om kurs og kompetanse?

Ta kontakt på kurs@norskindustri.no! Se hva vi kan hjelpe deg med her.