Norsk Industri

Innhold

HMS Grunnkurs arbeidsmiljø

40-timers opplæring for verneombud og arbeidsmiljøutvalget (AMU). Kurset består av e-læring og samling.

Finn en dato som passer for deg nederst i artikkelen!

Arbeidsmiljøloven krever at arbeidsgiver sørger for at verneombud og alle medlemmer av arbeidsmiljøutvalg (AMU) gjennomgår og kan dokumentere HMS-opplæring.

Dette får du

Kurset dekker krav til opplæring i henhold til arbeidsmiljøloven § 3-5, § 6-5 og § 7-4 (samt forskrift 2005-01-01-8), og dette er NHO sitt HMS grunnkurs som er anbefalt i Hovedavtalen LO/NHO. Kurset er bransjeuavhengig og passer for hele næringslivet. Regelverk innen systematisk HMS-arbeid, vernetjeneste samt roller og ansvar, blir presentert i henhold til de respektive bransjer som er representert på hver enkelt samling. Om arbeidsgiver også deltar på kurset vil man få kursbeviset "HMS for ledere" (ref § 3-5). 

Norsk Industris HMS-opplæring er basert på et e-læringskurs med film og interaktive oppgaver, samt to-dagers samling.

Kurset består av to likeverdige deler som gjør kurset svært fleksibelt:

 • E-læring (2,5 dager)
 • Samling + hjemmeoppgave (2 + 0,5 dag)

Det gis grundig innføring i de viktigste temaer innenfor HMS, slik at man etter endt kurs kan delta aktivt og bidra på en god måte i HMS-arbeidet. Både nettkurs og samlinger får strålende tilbakemeldinger fra kursdeltakerne, og har en læringsform som gjør kurset både engasjerende og lærerikt.

Du lærer bl.a.
 • De viktigste HMS-rollene med tilhørende oppgaver og ansvar (Leder, V.O., H.V.O., AMU, BHT)
 • Metoder for systematisk HMS-arbeid og kartlegging
 • Oversikt over HMS utfordringer på arbeidsplassen
 • Hvordan bidra til at de ansatte jobber sikkert og trives på arbeidsplassen.
Utviklet i samarbeid med partene

Kurset er utviklet av Norsk Industri og Statoil i samarbeid med partene i arbeidslivet, og med finansiell støtte fra NHOs Arbeidsmiljøfond. Norsk  Industri er en av kun tre opplæringsaktører som pekes på i Hovedavtalen LO-NHO. Samlingene er utviklet i samarbeid med Falck Nutec AS.

Finn et kurs som passer deg i listen under:

 1. 29. - 30. januar 2018,

  Næringslivets hus, Oslo

 2. 5. - 6. mars 2018,

  Falck Nutec, Bergen

 3. 7. - 8. mars 2018,

  Falck Nutec, Stavanger

 4. 7. - 8. mars 2018,

  Næringslivets hus, Oslo

 5. 22. - 23. mars 2018,

  Falck Nutec, Trondheim

 6. 10. - 11. april 2018,

  Thon Hotel Kirkenes

 7. 12. - 13. april 2018,

  Thon Hotel Hammerfest

 8. 16. - 17. april 2018,

  Thon Hotel Polar

 9. 18. - 19. april 2018,

  Scandic Harstad

 10. 3. - 4. mai 2018,

  Næringslivets hus, Oslo

 11. 8. - 9. mai 2018,

  Falck Nutec, Kristiansand

 12. 30. - 31. mai 2018,

  Falck Nutec, Stavanger

 13. 4. - 5. juni 2018,

  Falck Nutec, Trondheim

 14. 6. - 7. juni 2018,

  Falck Nutec, Bergen

 15. 18. - 19. juni 2018,

  Næringslivets hus, Oslo

 Ønsker du et skreddersydd opplegg for HMS-opplæringen tilpasset din bedrift? Ta kontakt med oss!