HMS-fokus i DIN bedrift

Personer diskuterer rundt et bord

Skreddersy HMS-opplæringen i din bedrift. Velg et eller flere tema du ønsker å fokusere på. Vi kan tilby 15 ulike moduler.

Norsk Industri har utviklet 15 moduler innen HMS-opplæring. Kursmodulene er en del av den lovpålagte HMS-opplæringen for verneombud og AMU-medlemmer, men modulene står på egne bein, og kan gjerne brukes løsrevet fra hverandre. De kan dermed for eksempel benyttes hvis bedriften ønsker å sette fokus på et eller flere tema(er) i en periode.

Du kan fritt velge et eller flere av følgende temaer:

 1. Et arbeidsliv i endring
 2. Arbeidsmiljøloven (se video)
 3. Verneombudsrollen (se video)
 4. Arbeidsmiljøutvalget
 5. Organisasjon, samarbeid og ledelse
 6. Risikostyring (se video)
 7. Støy (se video)
 8. Ergonomi (se video)
 9. Kjemisk/biologisk eksponering (se video)
 10. Sikring
 11. Psykososialt arbeidsmiljø
 12. Rusmisbruk i arbeidslivet (se video)
 13. Mobbing og trakassering (se video)
 14. Frisk nok til å jobbe?
 15. Systematisk HMS-arbeid
Pris

Per modul per bruker: kr. 400,-.
Ønsker du å ta alle moduler er prisen 3400,- per bruker.

Vi har gode rabattordninger dersom bedriften ønsker å sende flere på kurs. Ta kontakt for mer informasjon.

Innovativt og interaktivt

Gjennom ulike moduler blir du tatt med på en reise i bedriften HelMax Systemer AS sin arbeidshverdag. Film og interaktive øvelser gjør kurset lærerikt og engasjerende. Du møter ansatte i HelMax i ulike situasjoner knyttet til helse, miljø og sikkerhet. Situasjoner som du helt sikkert kan kjenne igjen fra egen arbeidshverdag.

Har du spørsmål om kurs og kompetanse?

Ta kontakt via vårt henvendelsessystem!

Dersom du ikke finner e-posten når du oppretter bruker, sjekk søppelposten.