HMS-fokus i DIN bedrift

Personer diskuterer rundt et bord

Skreddersy HMS-opplæringen i din bedrift. Velg et eller flere tema du ønsker å fokusere på. Vi kan tilby 15 ulike moduler.

Norsk Industri har utviklet 15 moduler innen HMS-opplæring. Kursmodulene er en del av den lovpålagte HMS-opplæringen for verneombud og AMU-medlemmer, men modulene står på egne bein, og kan gjerne brukes løsrevet fra hverandre. De kan dermed for eksempel benyttes hvis bedriften ønsker å sette fokus på et eller flere tema(er) i en periode.

Du kan fritt velge et eller flere av følgende temaer:

 1. Et arbeidsliv i endring
 2. Arbeidsmiljøloven (se video)
 3. Verneombudsrollen (se video)
 4. Arbeidsmiljøutvalget
 5. Organisasjon, samarbeid og ledelse
 6. Risikostyring (se video)
 7. Støy (se video)
 8. Ergonomi (se video)
 9. Kjemisk/biologisk eksponering (se video)
 10. Sikring
 11. Psykososialt arbeidsmiljø
 12. Rusmisbruk i arbeidslivet (se video)
 13. Mobbing og trakassering (se video)
 14. Frisk nok til å jobbe?
 15. Systematisk HMS-arbeid
Pris

Per modul per bruker: kr. 400,-.
Ønsker du å ta alle moduler er prisen 3400,- per bruker.

Vi har gode rabattordninger dersom bedriften ønsker å sende flere på kurs. Ta kontakt for mer informasjon.

Innovativt og interaktivt

Gjennom ulike moduler blir du tatt med på en reise i bedriften HelMax Systemer AS sin arbeidshverdag. Film og interaktive øvelser gjør kurset lærerikt og engasjerende. Du møter ansatte i HelMax i ulike situasjoner knyttet til helse, miljø og sikkerhet. Situasjoner som du helt sikkert kan kjenne igjen fra egen arbeidshverdag.

Har du spørsmål om kurs og kompetanse?

Ta kontakt på kurs@norskindustri.no! Se hva vi kan hjelpe deg med her.