Åndedrettsvern – beskyttelse mot gasser

Dette nettkurset omhandler beskyttelse mot gasser i arbeidsatmosfæren og riktig bruk av åndedrettsvern.

Kurset gir en god veiledning i valg og bruk av åndedrettsvern. Norske virksomheter der arbeidsatmosfæren inneholder damp fra løsemidler eller gasser vil ha stor nytte av dette.  Gasser følger med luften vi puster inn og kan på ulike måter skade oss. Noen irriterer, andre fortrenger oksygen og noen hemmer transporten av oksygenet. Løsemidler kan på sikt skade hjernecellene våre. Kurset gir eksempler på stoffer som i gassform kan være farlige.  Man får spørsmål underveis som sikrer at informasjonen er oppfattet og forstått. Kurset gir deltakeren grunnlag for å velge riktig åndedrettsvern med basis i kunnskap om aktuelle stoffer i eget arbeidsmiljø. Det gis i tillegg veiledning i god tilpasning av masken og nødvendig vedlikehold.

Dette interaktive kurset med bilder, filmsnutter og presise tekster vil være til stor nytte for alle bedrifter som har et arbeidsmiljø der gasser og damper kan påvirke de ansatte.

> PÅMELDING TIL KURSET

Kurset koster kr 500,- per lisens.

Alle medlemsbedrifter i Norsk Industri får en lisens gratis. 

Kvantumsrabatt:
25+ lisenser: 15 % rabatt
50+ lisenser: 20 % rabatt
75+ lisenser: 25 % rabatt

Ubegrenset lisens: Lisensen gir ubegrenset bruk av kurset for din organisasjon. Minimum abonnementslengde er 12 måneder. Kr 35 000,-

Kombiner kurset med "Beskyttelse mot støv" 

Hvis du kom kombinerer  kursene "Beskyttelse mot gasser" og "Beskyttelse mot støv" er prisen kr 800,- per lisens og årsabonnementet blir kr 49 000,-.

Se demo-film Åndedrettsvern

Har du spørsmål om kurs og kompetanse?

Ta kontakt via vårt henvendelsessystem!

Dersom du ikke finner e-posten når du oppretter bruker, sjekk søppelposten.