Praktisk HMS-oppfølging for arbeidsledere

Illustrasjon

Som arbeidsleder må du formidle arbeids- og sikkerhetsrutiner på en forståelig og tydelig måte. Dette kurset, eller spillet, er laget for å backe opp arbeidslederne i denne utfordrende rollen.

Som arbeidsleder må du kunne fange opp signaler på om noe ikke er helt på stell i arbeidsgruppa, og sørge for at det er en lav terskel for å si ifra. Arbeidslederen er helt avgjørende for at virksomhetens arbeidsmiljø og HMS-målsettinger fylles med et innhold i den praktiske arbeidshverdagen.

Spillbasert kurs

Kursformatet er en spillbasert tilnærming som gjør treningen morsom, engasjerende og lett tilgjengelig

Temaene presenteres som moduler på 3-4 minutter. Disse er valgt ut:

 • risikovurderinger
 • livreddende regler
 • forebygging av fallende gjenstander
 • forebygging av personskader
 • arbeid med kjemikalier
 • støy og vibrasjoner
 • støv
 • ergonomi
 • psykososialt arbeidsmiljø
 • rapportering av hendelser og observasjoner
 • arbeidstakermedvirkning
 • beredskap og varsling

Du kan ta modulene i den rekkefølgen du ønsker, og repetere og forbedre resultatet, så mange ganger du vil. Kurset passer best på mobiltelefon, men kan også gjennomføres på PC.

Om kurset

Kurset er laget slik at det kan brukes av de fleste bransjer innen industri og bygg/anlegg.

Innholdet i kurset er utviklet av Aker Solutions, Aibel og Rosenberg i samarbeid med Norsk Industri. Selve kurset er laget av Attensi og ligger på deres plattform.

Kostnadsfritt ut 2024

IA-bransjeprogrammet for olje- og gassnæringen har finansiert kursutvikling og distribusjon til og med 2024. Kurset regnes dermed som et viktig bidrag i å nå målene i IA-avtalen og kan brukes kostnadsfritt ut 2024.

Hvordan ta i bruk spillet?

Om du og flere i din bedrift ønsker å ta i bruk spillet benytter dere
bestillingsskjemaet her.

Det vil være mulig å melde på opptil 5 personer fra samme bedrift i en testgruppe. På denne måten ser dere om dere ønsker å gå videre og bruke dette i større deler av virksomheten. I så fall vil det bli gjort avtale om et oppstartsmøte med Attensi hvor dere får en kort innføring i hvordan dere følger opp og administrerer egne deltakere. Attensi legger også inn deltakere etter lister fra dere.

Har du spørsmål?

Ta kontakt via skjemaet under og skriv hva det gjelder.

Har du spørsmål om kurs og kompetanse?

Ta kontakt via vårt henvendelsessystem!

Dersom du ikke finner e-posten når du oppretter bruker, sjekk søppelposten.