Praktisk HMS-oppfølging for arbeidsledere

Eksempelbilde kurs i HMS for arbeidsledere

Som arbeidsleder må du formidle arbeids- og sikkerhetsrutiner på en forståelig og tydelig måte. Dette kurset, eller spillet, er laget for å backe opp arbeidslederne i denne utfordrende rollen.

Som arbeidsleder må du kunne fange opp signaler på om noe ikke er helt på stell i arbeidsgruppa, og sørge for at det er en lav terskel for å si ifra. Arbeidslederen er helt avgjørende for at virksomhetens arbeidsmiljø og HMS-målsettinger fylles med et innhold i den praktiske arbeidshverdagen.

Kursformatet er en spillbasert tilnærming som gjør treningen morsom, engasjerende og lett tilgjengelig

Temaene som er valgt ut er:

 • risikovurderinger
 • livreddende regler
 • forebygging av fallende gjenstander
 • forebygging av personskader
 • arbeid med kjemikalier
 • støy og vibrasjoner
 • støv
 • ergonomi
 • psykososialt arbeidsmiljø
 • rapportering av hendelser og observasjoner
 • arbeidstakermedvirkning
 • beredskap og varsling

Disse presenteres som moduler på 3-4 minutter. Du kan ta modulene i den rekkefølgen du ønsker, og repetere og forbedre resultatet, så mange ganger du vil. Kurset passer best på mobiltelefon, men kan også gjennomføres på PC.

Kurset er laget slik at det kan brukes av de fleste bransjer innen industri og bygg/anlegg.

Innholdet i kurset er utviklet av Aker Solutions, Aibel og Rosenberg i samarbeid med Norsk Industri. Selve kurset er laget av Attensi og ligger på deres plattform.

Kostnadsfritt ut 2024

IA-bransjeprogrammet for olje- og gassnæringen har finansiert kursutvikling og distribusjon til og med 2024. Kurset regnes dermed som et viktig bidrag i å nå målene i IA-avtalen og kan brukes kostnadsfritt ut 2024.

Har du spørsmål?

Ta kontakt via skjemaet under.

Har du spørsmål om kurs og kompetanse?

Ta kontakt på via vårt henvendelsessystem!

Dersom du ikke finner e-posten når du oppretter bruker, sjekk søppelposten.