HMS Grunnkurs - e-læring

Dette e-læringskurset er tilpasset verneombud og AMU-medlemmer, er bransjeuavhengig og passer for hele næringslivet.

Kursform: E-læring
Målgruppe: Verneombud, AMU-medlemmer, ledere og andre
Pris medlem / ikke-medlem: 4600,- / 5750,- 

Innovativt og interaktivt

Gjennom 15 moduler (varighet 30-45 minutter) blir du tatt med på en reise i bedriften HelMax Systemer AS sin arbeidshverdag. Film og interaktive øvelser gjør kurset lærerikt og engasjerende. Du møter ansatte i HelMax i ulike situasjoner knyttet til helse, miljø og sikkerhet. Situasjoner som du helt sikkert kan kjenne igjen fra egen arbeidshverdag.

Innhold
 • Et arbeidsliv i endring
 • Arbeidsmiljøloven
 • Verneombudsrollen
 • Arbeidsmiljøutvalget
 • Organisasjon, samarbeid og ledelse
 • Risikostyring
 • Støy
 • Ergonomi
 • Kjemisk/biologisk eksponering
 • Sikring
 • Psykososialt arbeidsliv
 • Rus
 • Mobbing
 • Frisk nok til å jobbe
 • Systematisk HMS arbeid

Dette kurset er en del av den lovpålagte verneombudsopplæringen og inneholder kun e-lærings-delen. Bedriften velger selv om de vil fullføre kurset i egen bedrift. 

Norsk Industri tilbyr fullverdig HMS-grunnkurs arbeidsmiljø - se vårt tilbud her.

Har du spørsmål om kurs og kompetanse?

Ta kontakt via vårt henvendelsessystem!

Dersom du ikke finner e-posten når du oppretter bruker, sjekk søppelposten.