Norsk Industri

Innhold

Torstein Tærum

Rådgiver organisasjon, kurs og kompetanse

Organisasjonsavdelingen

Organisering av- og innhold i HMS-kurs. Koordinerer tekniske fagforum samt utviklingsprosjekter for økt produktivitet og partssamarbeid.