Norsk Industri

Gå til vår temaside om korona-situasjonen

Innhold

Torstein Tærum

Rådgiver organisasjon, kurs og kompetanse

Organisasjonsavdelingen

Organisering av- og innhold i HMS-kurs. Koordinerer tekniske fagforum samt utviklingsprosjekter for økt produktivitet og partssamarbeid.