Norsk Industri

Gå til vår temaside om korona-situasjonen

Innhold

Tone Kjersti Belsby

Rådgiver kompetanse

Organisasjonsavdelingen

Kompetanse, først og fremst fagopplæring, leder i Faglig råd for Teknikk og industriell produksjon, rekruttering, yrkeskonkurranser, opplæringskontor.