Norsk Industri

Innhold

Tone Kjersti Belsby

Rådgiver kompetanse

Organisasjonsavdelingen

Kompetanse, først og fremst fagopplæring, leder i Faglig råd for Teknikk og industriell produksjon, rekruttering, yrkeskonkurranser, opplæringskontor.