Norsk Industri

Innhold

HMS-utvalget

HMS-utvalget 2018. Bak fra venstre, deretter rad for rad: Oddbjørn Hjelle, Egil Kai Elde, Nils Helge Rørå, Jo Minken, Jens Borge, Kristin Barkost, Hilde Vatslid, Stephan Johansson, Heidi Nyheim, Turid Myhre, Kjell Brandal, Ola Brevig, Kjersti Garseg Gyllensten, Harald Eik, Arve Martin Husevåg.

HMS-utvalget 2018. Bak fra venstre, deretter rad for rad: Oddbjørn Hjelle, Egil Kai Elde, Nils Helge Rørå, Jo Minken, Jens Borge, Kristin Barkost, Hilde Vatslid, Stephan Johansson, Heidi Nyheim, Turid Myhre, Kjell Brandal, Ola Brevig, Kjersti Garseg Gyllensten, Harald Eik, Arve Martin Husevåg. (Ikke til stede når bildet ble tatt: Leo Cirotzki, Rune Dolmen, Ellen Bergland)

HMS-utvalget skal jobbe med å øke sikkerheten og forebygge personskader i industrien og i alle bransjer.

Visjon

Norske industribedrifter skal skape verdier og tilby trygge og helsefremmende arbeidsplasser. Vår nullvisjon er at ingen gjennom sitt arbeid skal bli skadet eller syke av å jobbe i norske industribedrifter.

Mål

Norsk Industri etterstreber en kontinuerlig forbedring av HMS standarden i industrien og i alle bransjer. Indikasjoner på høyere HMS-standard vil være lavere H-verdier og TRI-verdier. HMS arbeidets mål er å være forebyggende og gjennom et systematisk arbeid sikre et trygt og helsefremmende arbeidsmiljø.

Norsk Industri skal øke antall medlemsbedrifter som rapporterer hendelser, personskadetall og sykefravær til Norsk Industri.

HMS-utvalgets mandat, mål og oppgaver
 • HMS-utvalget er et rådgivende organ for Norsk Industris administrasjon og styre.
 • HMS-utvalget skal jobbe med å øke sikkerheten og forebygge personskader. Ytre miljø- saker tilligger Miljøpolitisk utvalg (MPU). Saker vedrørende arbeidsrelatert sykdom tilligger Arbeidsmedisinsk utvalg (NAMU)
 • Sentrale oppgaver for HMS utvalget vil være:
  • Øke rekrutteringen til – og videreutvikle HMS-statistikken til Norsk Industri for på den måten bidra til å bedre sikkerhetsarbeidet i bedriftene
  • Erfaringsutveksling av gode tiltak for å heve HMS-standarden i industrien
  • Bidra til overføring av beste praksis mellom bedrifter og bransjer
  • Sørge for kommunikasjon og koordinering med andre relevante utvalg eller arenaer
 • Arbeidsmedisinsk utvalg er et fast underutvalg av HMS-utvalget
 • HMS-utvalget vil etablere egne arbeidsgrupper der dette er hensiktsmessig.
 • Det legges opp til tett samarbeid mellom HMS-utvalget og Arbeidsmedisinsk utvalg for å hindre overlapping i arbeidsoppgavene.
Medlemmer av HMS-utvalget
 • Kongsberg gruppen ASA, Kristin Barkost - leder av gruppen
 • ABB, Kjell Brandal
 • Borregaard, Kjersti Garseg Gyllensten
 • Dynea, Jo Minken
 • Elkem, Leo Cirotzki
 • Eramet, Sauda, Rune Dolmen
 • Glencore Nikkelverk, Harald Eik (vara Hege Stubberud)
 • Hydro, Hilde Vatslid
 • Ineos, Ola Brevig
 • Jotun, Nils Helge Rørå (vara Gry Valen Pettersen)
 • Linjebygg, Turid Myhre
 • MOWI, Arve Martin Husevåg
 • Nexans, Stephan Johansson
 • Norske Skog, Jens Borge
 • Equinor, Egil Kai Elde
 • Stena Recycling, Ellen Bergland
 • Ulefos AS, Heidi Nyheim
 • Vard gruppen, Oddbjørn Hjelle
 • Fra Norsk Industri: Ole-Børge Yttredal, Berit Sørset, Hilde Selle, Erik Dahl- Hansen, Cecilie Skarning, Pernille Vogt, Marit Holtermann Foss

Et underutvalg til HMS-utvalget er Arbeidsmedisinsk utvalg