Norsk Industri

Innhold

HMS-utvalg

Norsk Industris HMS-utvalg 2017

Norsk Industris HMS-utvalg 2017. Under fra venstre: Ellen Bergland, Stena Recycling (på stolermet), Kristin Barkost, Kongsberg gruppen ASA, Hilde Vatslid, Hydro ASA, Kjersti G. Gyllensten, Borregaard, Siv-Camilla Strøm, Grundfos, Turid Myhre, Prezioso Linjebygg, HeidiNyheim, Ulefos Jernstøperi, Pernille Vogt, Norsk Industri Øverst fra venstre: Oddbjørn Hjelle, Vard group, Leo Cirotzki, Elkem, Harald Eik, Glencore Nikkelverk, Rune Dolmen, Eramet Group, Ole Børge Yttredal, Norsk Industri, Kjell Brandal, ABB, Vigleik Sexe, Aker Solutions, Hilde Merethe Aasheim, Stefan Johansson, Nexans, Nils Helge Røra, Jotun. Følgende deltakere var ikke tilstede da bildet ble tatt: Jo Minken, Dynea, Jens Borge, Norske Skog, Arve Martin Husevåg, Marine Harvest og Thor Inge Throndsen, Statoil

HMS-utvalget skal jobbe med å øke sikkerheten og forebygge personskader i industrien og i alle bransjer. Leder av utvalget er Vigleik Sexe fra Aker Solutions.

Visjon

Norske industribedrifter skal skape verdier og tilby trygge og helsefremmende arbeidsplasser. Vår nullvisjon er at ingen gjennom sitt arbeid skal bli skadet eller syke av å jobbe i norske industribedrifter.

Mål

Norsk Industri etterstreber en kontinuerlig forbedring av HMS standarden i industrien og i alle bransjer. Indikasjoner på høyere HMS-standard vil være lavere H-verdier og TRI-verdier. HMS arbeidets mål er å være forebyggende og gjennom et systematisk arbeid sikre et trygt og helsefremmende arbeidsmiljø.

Norsk Industri skal øke antall medlemsbedrifter som rapporterer hendelser, personskadetall og sykefravær til Norsk Industri.

HMS-utvalgets mandat, mål og oppgaver
 • HMS-utvalget er et rådgivende organ for Norsk Industris administrasjon og styre.
 • HMS-utvalget skal jobbe med å øke sikkerheten og forebygge personskader. Ytre miljø- saker tilligger Miljøpolitisk utvalg (MPU). Saker vedrørende arbeidsrelatert sykdom tilligger Arbeidsmedisinsk utvalg (NAMU)
 • Sentrale oppgaver for HMS utvalget vil være:
  • Øke rekrutteringen til – og videreutvikle HMS-statistikken til Norsk Industri for på den måten bidra til å bedre sikkerhetsarbeidet i bedriftene
  • Erfaringsutveksling av gode tiltak for å heve HMS-standarden i industrien
  • Bidra til overføring av beste praksis mellom bedrifter og bransjer
  • Sørge for kommunikasjon og koordinering med andre relevante utvalg eller arenaer
 • Arbeidsmedisinsk utvalg er et fast underutvalg av HMS-utvalget
 • HMS-utvalget vil etablere egne arbeidsgrupper der dette er hensiktsmessig.
 • Det legges opp til tett samarbeid mellom HMS-utvalget og Arbeidsmedisinsk utvalg for å hindre overlapping i arbeidsoppgavene.
Medlemmer av HMS-utvalget
 • Kristin Barkost fra Kongsberggruppen, leder av utvalget
 • Aker Solutions - venter på navn
 • ABB - Kjell Brandal, ABB
 • Borregaard - Kjersti Garseg Gyllensten
 • Dynea - Jo Minken
 • Elkem - Leo Cirotzki
 • Eramet Norway AS, Rune Dolmen
 • Glencore Nikkelverk - Harald Eik (Hege Stubberud, vara)
 • Hydro - Hilde Vatslid
 • Ineos - Ola Brevig
 • Jotun - Nils Helge Røra (Andreas Vatne, vara)
 • Kongsberg gruppen ASA - Kristin Barkost
 • Prezioso Linjebygg - Turid Myhre
 • Marine Harvest - Arve Martin Husevåg
 • Nexans - Stephan Johansson
 • Norske Skog - Jens Borge
 • Statoil - Thor Inge Throndsen
 • Stena Recycling - Ellen Bergland
 • Ulefos Jernstøperi - Heidi Nyheim
 • Vard gruppen - Oddbjørn Hjelle

Et underutvalg til HMS-utvalget er Arbeidsmedisinsk utvalg