HMS-utvalget

HMS-utvalget - september 2019

HMS-utvalget. Foto: Norsk Industri

HMS-utvalget skal jobbe med å øke sikkerheten og forebygge personskader i industrien og i alle bransjer.

Visjon

Norske industribedrifter skal skape verdier og tilby trygge og helsefremmende arbeidsplasser. Vår nullvisjon er at ingen gjennom sitt arbeid skal bli skadet eller syke av å jobbe i norske industribedrifter.

Mål

Norsk Industri etterstreber en kontinuerlig forbedring av HMS standarden i industrien og i alle bransjer. Indikasjoner på høyere HMS-standard vil være lavere H-verdier og TRI-verdier. HMS arbeidets mål er å være forebyggende og gjennom et systematisk arbeid sikre et trygt og helsefremmende arbeidsmiljø.

Norsk Industri skal øke antall medlemsbedrifter som rapporterer hendelser, personskadetall og sykefravær til Norsk Industri.

HMS-utvalgets mandat, mål og oppgaver
 • HMS-utvalget er et rådgivende organ for Norsk Industris administrasjon og styre.
 • HMS-utvalget skal jobbe med å øke sikkerheten og forebygge personskader. Ytre miljø- saker tilligger Miljøpolitisk utvalg (MPU). Saker vedrørende arbeidsrelatert sykdom tilligger Arbeidsmedisinsk utvalg (NAMU)
 • Sentrale oppgaver for HMS utvalget vil være:
  • Øke rekrutteringen til – og videreutvikle HMS-statistikken til Norsk Industri for på den måten bidra til å bedre sikkerhetsarbeidet i bedriftene
  • Erfaringsutveksling av gode tiltak for å heve HMS-standarden i industrien
  • Bidra til overføring av beste praksis mellom bedrifter og bransjer
  • Sørge for kommunikasjon og koordinering med andre relevante utvalg eller arenaer
 • Arbeidsmedisinsk utvalg er et fast underutvalg av HMS-utvalget
 • HMS-utvalget vil etablere egne arbeidsgrupper der dette er hensiktsmessig.
 • Det legges opp til tett samarbeid mellom HMS-utvalget og Arbeidsmedisinsk utvalg for å hindre overlapping i arbeidsoppgavene.
Medlemmer av HMS-utvalget
 • Glencore Nikkelverk, Harald Eik (leder)
 • ABB, Kjell Brandal
 • Borregaard, Kjersti Garseg Gyllensten
 • Boliden, Tore Gavle Stengårdsbakken
 • Dynea, Jo Minken (nestleder)
 • Elkem, Bente Sundby Håland
 • Eramet, Sauda, Terje Bratland
 • Equinor, Sølvi Storsæter Bjørgum
 • Hitachi Energy, Bjarte Olsen
 • Hydro, Hilde Vatslid
 • Ineos, Ola Brevig
 • Jotun, Martin Aulie
 • Kongsberg gruppen ASA, Stian Knox
 • Moreld Apply, Astrid Aadnøy
 • Nexans, Anne Fossen-Helle
 • Nammo AS, Chip Muser
 • Stena Recycling, Ellen Bergland
 • Ulefos, Jørgen Heum Larsen
 • Vard gruppen, Anne Boness
 • Vistin Pharma, Kristine Pedersen
 • Yara, Marie Bjørgan
 • Fra Norsk Industri: Ole-Børge Yttredal, Berit Sørset, Hilde Selle, Cecilie Skarning, Pernille Vogt, Marit Holtermann Foss

Arbeidsmedisinsk utvalg er en underutvalg til HMS-utvalget

IA-gruppen er en undergruppe til HMS-utvalget