HMS-utvalget

HMS-utvalget - september 2019

1. rad fra v: Arve Martin Husevåg fra MOWI, Stephan Johansson fra Nexans, Kjersti Garseg Gyllensten fra Borregaard, Gry Valen Pettersen fra Jotun, Pernille Vogt fra Norsk Industri, Heidi Nyheim fra Ulefos AS, Kjell Brandal fra ABB, Lars Erik Giljarhus fra Elkem. 2. rad fra v: Kristin Barkost fra Kongsberg Gruppen AS, Ellen Bergland fra Stena Recycling, Hilde Vatslid fra Hydro, Turid Myhre fra Linjebygg. 3. rad fra v: Harald Eik fra Glencore, Oddbjørn Hjelle fra Vard Gruppen, Egil Kai Elde fra Equinor, Ola Brevig fra Ineos. Ikke til stede: Jo Minken fra Dynea og Jens Borge fra Norske Skog.

HMS-utvalget skal jobbe med å øke sikkerheten og forebygge personskader i industrien og i alle bransjer.

Visjon

Norske industribedrifter skal skape verdier og tilby trygge og helsefremmende arbeidsplasser. Vår nullvisjon er at ingen gjennom sitt arbeid skal bli skadet eller syke av å jobbe i norske industribedrifter.

Mål

Norsk Industri etterstreber en kontinuerlig forbedring av HMS standarden i industrien og i alle bransjer. Indikasjoner på høyere HMS-standard vil være lavere H-verdier og TRI-verdier. HMS arbeidets mål er å være forebyggende og gjennom et systematisk arbeid sikre et trygt og helsefremmende arbeidsmiljø.

Norsk Industri skal øke antall medlemsbedrifter som rapporterer hendelser, personskadetall og sykefravær til Norsk Industri.

HMS-utvalgets mandat, mål og oppgaver
 • HMS-utvalget er et rådgivende organ for Norsk Industris administrasjon og styre.
 • HMS-utvalget skal jobbe med å øke sikkerheten og forebygge personskader. Ytre miljø- saker tilligger Miljøpolitisk utvalg (MPU). Saker vedrørende arbeidsrelatert sykdom tilligger Arbeidsmedisinsk utvalg (NAMU)
 • Sentrale oppgaver for HMS utvalget vil være:
  • Øke rekrutteringen til – og videreutvikle HMS-statistikken til Norsk Industri for på den måten bidra til å bedre sikkerhetsarbeidet i bedriftene
  • Erfaringsutveksling av gode tiltak for å heve HMS-standarden i industrien
  • Bidra til overføring av beste praksis mellom bedrifter og bransjer
  • Sørge for kommunikasjon og koordinering med andre relevante utvalg eller arenaer
 • Arbeidsmedisinsk utvalg er et fast underutvalg av HMS-utvalget
 • HMS-utvalget vil etablere egne arbeidsgrupper der dette er hensiktsmessig.
 • Det legges opp til tett samarbeid mellom HMS-utvalget og Arbeidsmedisinsk utvalg for å hindre overlapping i arbeidsoppgavene.
Medlemmer av HMS-utvalget
 • Glencore Nikkelverk, Harald Eik (leder)
 • ABB, Kjell Brandal
 • Borregaard, Kjersti Garseg Gyllensten
 • Dynea, Jo Minken
 • Elkem, Leo Cirotzki
 • Eramet Sauda, Tina Grytting
 • Hydro, Hilde Vatslid
 • Ineos, Ola Brevig
 • Jotun, Gry Valen Pettersen
 • Kongsberg gruppen ASA, Stian Knox
 • Linjebygg, Turid Myhre
 • Nexans, Stephan Johansson
 • Norske Skog, Jens Borge
 • Equinor, Egil Kai Elde
 • Stena Recycling, Ellen Bergland
 • Ulefos AS, Heidi Nyheim
 • Vard gruppen, Oddbjørn Hjelle
 • Fra Norsk Industri: Ole-Børge Yttredal, Berit Sørset, Hilde Selle, Erik Dahl- Hansen, Cecilie Skarning, Pernille Vogt, Marit Holtermann Foss

Arbeidsmedisinsk utvalg er en underutvalg til HMS-utvalget

IA-gruppen er en undergruppe til HMS-utvalget