Foto: Kaefer Foto: Foto: Kaefer

HMS-nettverk for SMB-virksomheter

Norsk Industris HMS-nettverk for små og mellomstore virksomheter ble etablert i 2021. Målet er å få til kompetanseoverføring mellom våre medlemmer.

Om nettverket

På møtene vil deltakerne få tips og råd fra ulike industribedrifter og andre og vi avslutter med en runde med spørsmål og svar. Dette er et nytt initiativ og formen på møtene vil nok utvikle seg litt underveis. Foreløpig har vi tenkt å strukturere møtene på følgende måte:

 • Et til to innlegg fra bedrifter om deres praksis på området.
 • Ev. innlegg fra NHO, Norsk Industri, myndigheter.
 • Spørsmål, diskusjon og oppsummering i plenum

Som deltaker får du:

 • Invitasjon til fire årlige digitale nettverksmøter / webinar.
 • Invitasjon til andre relevante digitale HMS/ HR seminarer / webinar.
 • Tilgang til presentasjoner i etterkant av de digitale møter / webinar.

Ønsker du å være med på de digitale møtene
Ta kontakt med Pernille Vogt

Digitale møter i 2022:

 • 22. mars 14.00-15.30
  Om personskadestatistikken og læringsrapporter
 • 5. mai - MØTET ER AVLYST
  Hvordan få gode engasjerte verneombud?
 • 9. juni 14.00-15.30
  Hvordan få en kultur for innmelding av avvik og hendelser og forbedringsforslag?
  AGENDA:

  14.00 Velkommen og intro til tema v/Pernille Vogt, Norsk Industri

  14.10 Avvikshandtering som redder og liv muliggjør sirkulær økonomi v/Adis Cengic, Produksjonsdirektør i Norsk Gjenvinning

  14.30 Hvordan få et avvikssystem til å fungere i en liten bedrift? v/Hanne Mikalsen, HMS- og utviklingsleder i Bamek AS

  14.50 Kommentarer fra HMS-utvalget

  15.00 Spørsmål og diskusjon

 • 9. november 14.00-15.30
  Kritiske kontroller- bygget på "Jeg er sikkerhet" - Safety Charteret til leverandørindustrien
  14.00 Velkommen v/Pernille Vogt, Norsk Industri
  14.10 Kritiske kontroller; hvorfor er det viktig og hvordan jobber vi med opplæring og oppfølging hos oss? Tom Michael Øksendal, Glencore Nikkelverk
  14.40 Kommentar fra Stephan Johansson i Nexans. Hvordan jobbet vi frem våre livreddende regler og hva ser vi som utfordrende for å lykkes med oppfølgingen av disse?
  14.50 Innspill fra HMS-utvalget og øvrige deltakere.

Tema på nettverksmøtene i 2021 var:

 • Hvordan skape en god HMS-kultur?
 • Hvordan jobbe med arbeidsmiljøet for å forebygge sykefravær?
 • Hvordan gjøre en god nok risikovurdering og lage en handlingsplan for HMS-arbeidet?
 • Hvordan gjøre en god nok kartlegging av det psykososiale arbeidsmiljøet?

Andre tema:

 • Hvordan komme i gang med HMS-arbeidet (lovkrav, verktøy og praktiske eksempler)?
 • Hvordan bli en godkjent leverandør mht. HMS (hva må være “på plass” og hvordan dokumentere det overfor kunden)?
 • Hva er avvikshåndtering, og hvordan få på plass et godt system for dette? 
 • Hvordan følge opp en sykemeldt ansatt?
 • Hvordan sørge for god involvering og medvirkning fra de ansatte?
Ønsker du å delta i nettverket, eller har du spørsmål, ta kontakt.