To menn ved en maskin Foto: Kaefer. Foto: Kaefer

HMS-nettverk for SMB-virksomheter

Norsk Industris HMS-nettverk for små og mellomstore virksomheter ble etablert i 2021. Målet er å heve HMS-standarden i industrien gjennom påfyll av kunnskap og kompetanseoverføring mellom våre medlemmer.

Om nettverket

På møtene vil deltakerne få tips og råd fra ulike industribedrifter og andre og vi avslutter med en runde med spørsmål og svar. Møtene er vanligvislagt opp på møtene på følgende måte:

 • Et til to innlegg fra bedrifter om deres praksis på området.
 • Ev. innlegg fra en forsker, Norsk Industri, myndigheter, NHO el.
 • Spørsmål, diskusjon og oppsummering i plenum
   

Har du et tema du ønsker vi skal ta opp, eller vil du delta i nettverket, send en epost til Pernille.Vogt@norskindustri.no.

Selv om et tema har vært på agendaen er det ingen ting i veien for å ønske seg det igjen!

Møter i 2023:

 • 23. mai: Om psykososialt arbeidsmiljø
 • 08. juni: En ny tilnærming til sikkerhet- HOP i praksis
 • Sept: Om rusmidler og utviklingen i samfunnet. Hvordan forebygge, og håndtere rusproblematikk? Hva er bedriftens handlingsrom for testing?

 

Tema på de tidligere nettverksmøtene har vært:

2022:

 • 22.mars: Om Norsk Industris HMS-statistikk
 • 05. mai: Hva bidrar til å få gode engasjerte verneombud?
 • 09. juni: Hvordan få en kultur for innmelding av avvik og hendelser og forbedringsforslag?
 • 09. november: Kritiske kontroller og livreddende regler

2021

 • 24. mars: Hvordan skape en god HMS-kultur?
 • 01. juni: Hvordan forebygge sykefravær gjennom et godt arbeidsmiljø?
 • 15. september: Risikovurdering og systematisk HMS-arbeid
 • 14. desember: Psykososialt arbeidsmiljø
Ønsker du å delta i nettverket, eller har du spørsmål, ta kontakt.