Norsk Industri

Innhold

Foto: Kaefer Foto: Kaefer

HMS-nettverk for SMB-virksomheter

40 små og mellomstore virksomheter er påmeldt det digitale HMS-nettverket for små og mellomstore virksomheter. Målet er at deltakerne skal få økt kompetanse gjennom å høre hvordan andre jobber, og gjennom å diskutere med andre virksomheter.

Som deltaker får du:

 • Invitasjon til fire årlige digitale nettverksmøter / webinar.
 • Invitasjon til andre relevante digitale HMS/ HR seminarer / webinar.
 • Tilgang til presentasjoner i etterkant av de digitale møter / webinar.

Ønsker du å være med på de digitale møtene
Ta kontakt med Pernille Vogt

Vi har satt opp følgende digitale møter i 2021:

 • Onsdag 24. mars kl. 14.00-15.30
  Hvordan skape god HMS-kultur?
 • Tirsdag 1. juni kl. 14.00-15.30
  Hvordan jobbe med arbeidsmiljøet for å forebygge sykefravær?
 • Onsdag 15. september kl. 14.00-15.30
  Hvordan gjøre en god nok risikovurdering og handlingsplan for HMS-arbeidet?
 • Tirsdag 14. desember kl. 14.00-15.30
  Hvordan gjøre en god nok kartlegging av det psykososiale arbeidsmiljøet og hvordan følge opp i etterkant?

Hvordan legger vi opp møtene?

Dette er et nytt initiativ og formen på møtene vil nok utvikle seg litt underveis. Foreløpig har vi tenkt å strukturere møtene på følgende måte:

 • Et til to innlegg fra bedrifter om deres praksis på området.
 • Ev. innlegg fra NHO, Norsk Industri, myndigheter.
 • Spørsmål, diskusjon og oppsummering i plenum

Aktuelle tema i nettverket i 2021 er:

 • Hvordan skape en god HMS-kultur?
 • Hvordan jobbe med arbeidsmiljøet for å forebygge sykefravær?
 • Hvordan gjøre en god nok risikovurdering og lage en handlingsplan for HMS-arbeidet?
 • Hvordan gjøre en god nok kartlegging av det psykososiale arbeidsmiljøet?

Andre tema kan være:

 • Hvordan komme i gang med HMS-arbeidet (lovkrav, verktøy og praktiske eksempler)?
 • Hvordan bli en godkjent leverandør mht. HMS (hva må være “på plass” og hvordan dokumentere det overfor kunden)?
 • Hva er avvikshåndtering, og hvordan få på plass et godt system for dette? 
 • Hvordan følge opp en sykemeldt ansatt?
 • Hvordan sørge for god involvering og medvirkning fra de ansatte?
Send oss gjerne forslag til tema og/eller innledere!
Ønsker du å delta i nettverket, eller har du spørsmål, ta kontakt.