Foto: Kaefer Foto: Kaefer

HMS-nettverk for SMB-virksomheter

Norsk Industris HMS-nettverk for små og mellomstore virksomheter ble etablert i 2021. Målet er å få til kompetanseoverføring mellom våre medlemmer.

Om nettverket

På møtene vil deltakerne få tips og råd fra ulike industribedrifter og andre og vi avslutter med en runde med spørsmål og svar. Dette er et nytt initiativ og formen på møtene vil nok utvikle seg litt underveis. Foreløpig har vi tenkt å strukturere møtene på følgende måte:

 • Et til to innlegg fra bedrifter om deres praksis på området.
 • Ev. innlegg fra NHO, Norsk Industri, myndigheter.
 • Spørsmål, diskusjon og oppsummering i plenum

Vi har satt opp følgende digitale møter i 2021:

 • Onsdag 24. mars kl. 14.00-15.30
  Hvordan skape god HMS-kultur?
 • Tirsdag 1. juni kl. 14.00-15.30
  Hvordan jobbe med arbeidsmiljøet for å forebygge sykefravær?
 • Onsdag 15. september kl. 14.00-15.30
  Hvordan gjøre en god nok risikovurdering og handlingsplan for HMS-arbeidet?
 • Tirsdag 14. desember kl. 14.00-15.30
  Hvordan gjøre en god nok kartlegging av det psykososiale arbeidsmiljøet og hvordan følge opp i etterkant?

Aktuelle tema i nettverket i 2021 er:

 • Hvordan skape en god HMS-kultur?
 • Hvordan jobbe med arbeidsmiljøet for å forebygge sykefravær?
 • Hvordan gjøre en god nok risikovurdering og lage en handlingsplan for HMS-arbeidet?
 • Hvordan gjøre en god nok kartlegging av det psykososiale arbeidsmiljøet?

Andre tema kan være:

 • Hvordan komme i gang med HMS-arbeidet (lovkrav, verktøy og praktiske eksempler)?
 • Hvordan bli en godkjent leverandør mht. HMS (hva må være “på plass” og hvordan dokumentere det overfor kunden)?
 • Hva er avvikshåndtering, og hvordan få på plass et godt system for dette? 
 • Hvordan følge opp en sykemeldt ansatt?
 • Hvordan sørge for god involvering og medvirkning fra de ansatte?
Send oss gjerne forslag til tema og/eller innledere!
Ønsker du å delta i nettverket, eller har du spørsmål, ta kontakt.