To menn ved en maskin Foto: Kaefer. Foto: Kaefer

HMS-nettverk for SMB-virksomheter

Norsk Industris HMS-nettverk for små og mellomstore virksomheter ble etablert i 2021. Målet er å heve HMS-standarden i industrien gjennom påfyll av kunnskap og kompetanseoverføring mellom våre medlemmer.

Om nettverket

Som deltaker i nettverket vil du automatisk få epost med info og påmelding til de ulike møtene. Alle påmeldte deltakere får tilsendt presentasjonene i etterkant av møtet.

For å bli med i nettverket sender du epost til pernille.vogt@norskindustri.no

På møtene vil deltakerne få tips og råd fra ulike industribedrifter og andre og vi avslutter med en runde med spørsmål og svar. Møtene er vanligvislagt opp på møtene på følgende måte:

 • Et til to innlegg fra bedrifter om deres praksis på området.
 • Ev. innlegg fra en forsker, Norsk Industri, myndigheter, NHO el.
 • Spørsmål, diskusjon og oppsummering i plenum


Har du et tema du ønsker vi skal ta opp, send epost til pernille.vogt@norskindustri.no.
Selv om et tema har vært på agendaen er det ingen ting i veien for å ønske seg det igjen!

Møter i 2024:

 • Erfaringer fra 10 år med HOP-arbeid, januar
  Om arbeidet med proaktiv sikkerhetskultur og ledelse gjennom HOP-tilnærmingen. Les mer om HOP (Human and organisational performance)
 • Fredag 14. juni kl 10.00-11.30. Hva er Arbeidsrelatert sykdom og hvorfor må alle registrere dette?
  Vi inviterer medlemsbedrifter til gratis teamsmøte med opplæring i ARS. Vi vil gå gjennom: Hva er Arbeidsrelatert sykdom? Hvorfor må vi registrere dette? Hvordan fanger vi opp ARS-tilfeller? Hvordan registrere disse?
  > Meld deg på her

Møter i 2023:

 • 23. mai: Om psykososialt arbeidsmiljø
 • 08. juni: En ny tilnærming til sikkerhet- HOP i praksis
 • 31. oktober: Dokumentert sikkerhetsopplæring

 

Tema på de tidligere nettverksmøtene har vært:

2022:

 • 22.mars: Om Norsk Industris HMS-statistikk
 • 05. mai: Hva bidrar til å få gode engasjerte verneombud?
 • 09. juni: Hvordan få en kultur for innmelding av avvik og hendelser og forbedringsforslag?
 • 09. november: Kritiske kontroller og livreddende regler

2021

 • 24. mars: Hvordan skape en god HMS-kultur?
 • 01. juni: Hvordan forebygge sykefravær gjennom et godt arbeidsmiljø?
 • 15. september: Risikovurdering og systematisk HMS-arbeid
 • 14. desember: Psykososialt arbeidsmiljø
Ønsker du å delta i nettverket, eller har du spørsmål, ta kontakt.