Veiledning i håndtering av krystallinske silikater

Forebygging av helseplager fra arbeide med kvartsstøv.

> Last ned veiledningen og tilhørende dokumenter

Bedrifter med respirabelt kvartsstøv i arbeidsmiljøet må forebygge helserisiko på grunn av dette. Beste Praksis og veiledningene du finner her vil være nyttige verktøy i dette arbeidet.

Bakgrunn for veiledningen

De europeiske partene i noen av våre bransjer har sammen laget ett beste praksis dokument for å forebygge helseplager fra arbeid med kvartsstøv, med støtte fra Kommisjonen.

Norsk oversettelsen av Beste Praksis foreligger her, samt en håndbok, som er utarbeidet av Norcem. Den dekker opplæring av arbeidstaker, helseovervåking, helseundersøkelse og eksponeringsmålinger for arbeidsplasser der det kan forekomme kvartsstøv.

På norsk side er det arbeidstakerorganisasjonene Fellesforbundet og Norsk Arbeidsmandsforbund som jobber med tematikken, og de har deltatt sammen med Norsk Bergindustri, Byggenæringens Landsforening og Norsk Industri i prosjektstyret til Norcem. NHOs Arbeidsmiljøfond har støttet Norcem-prosjektet og oversettelsen av Beste Praksis.

Selv om sektoravtalen er en del av den sosiale dialogen i EU, og EØS-avtalen omfatter den sosiale dialogen, så er kvartsavtalens status uavklart fra arbeidsmiljømyndighetenes side i Norge. Partene i arbeidslivet anbefaler alle bedrifter med respirabelt kvartsstøv i arbeidsmiljøet å forebygge helseplager av dette, og vi ser Beste Praksis og veiledningene du finner her som nyttige verktøy.

Lurer du på noe? Kontakt meg gjerne!