Norsk Industri

Innhold

Veiledning i håndtering av krystallinske silikater

Forebygging av helseplager fra arbeide med kvartsstøv.

Bedrifter med respirabelt kvartsstøv i arbeidsmiljøet må forebygge helserisiko på grunn av dette. Veiledningene du finner her vil være nyttige verktøy i dette arbeidet. 

Lurer du på noe? Kontakt meg gjerne: