Stortinget verdsetter industrien

Publisert

Innstillingen fra Stortingets Næringskomite om regjeringens Industrimelding, som tok utgangspunkt i at industrien på en rekke områder er annerledes enn andre næringer, er nå klar.

Innstillingen fra Stortingets Næringskomite om regjeringens Industrimelding, som tok utgangspunkt i at industrien på en rekke områder er annerledes enn andre næringer, er nå klar.

Komiteen har gjentatt mange av Industrimeldingens gode karakteristika av industriens bidrag til og plass i samfunnet. Og de politiske partiene er enige om flere saker som peker fremover, mens de politiske skillelinjene ofte viser seg om valg av ulike tiltak.

Den første Industrimelding siden 1981 har avstedkommet drøyt 50 sider med kommentarer fra Næringskomiteen.

> Gå til Næringskomiteens innstilling

Under gjentas en del fellesuttalelser om industrien:

 • Industrien kan spille en viktig rolle for å løse de store samfunnsutfordringene de neste tiårene
 • Det er viktig at fremtidens industripolitikk legger til rette for at næringslivet kan omstille og utvikle seg
 • Omstillingen over tid har bidratt til en formidabel produktivitetsvekst i industrien
 • Norge skal fortsatt være en ledende teknologi- og industrinasjon
 • Hjemflagging av arbeidsplasser er allerede i gang
 • Det er viktig å legge til rette for en industri som er bærekraftig
 • Mange av lavutslippsløsningene vil finnes i, eller i samarbeid med, industrien
 • Industrien er leverandør av klimavennlige løsninger til andre sektorer, både i Norge og internasjonalt
 • Industrien har historisk gått foran og vist evne og styrke til å redusere egne utslipp
 • Industrien er en del av løsningen, ikke problemet, med tanke på klimagassutslipp
 • Industrien bruker forsknings- og innovasjonsmidlene aktivt og har gode prosjekter som får finansiering
 • Store deler av norsk industri er innovativ, kompetanseintensiv og konkurransedyktig