Norsk Industri

Innhold

Stortinget anerkjenner design- og merkevareindustrien

Foto: Ekornes

Foto: Ekornes

I Næringskomiteens behandling av Industrimeldingen ber komiteen regjeringen komme med tiltak for å utløse potensialet i design- og merkevareindustrien, knyttet til den nye eksportstrategien.

Fra komiteens behandling står;

Et annet flertall, alle unntatt medlemmene fra Høyre og Fremskrittspartiet, viser til at Norge har et uforløst potensiale i koblingen mellom råvareindustri og design- og merkevaredrevet industri, særlig eksemplifisert ved møbelindustrien. Dette flertallet fremmer derfor følgende forslag:

«Stortinget ber regjeringen fremme tiltak for å bidra til tettere kobling mellom design- og merkevaredrevet industri og råvareindustrien.»

Direkte til eksportstrategien skriver komiteen følgende:

 • Utarbeide en strategi for eksport og internasjonalisering for å sikre at norske bedrifter har gode og konkurransedyktige rammebetingelser.
 • I eksportstrategien vurdere å opprette et Globalt Vekstprogram for å øke norsk eksport gjennom å gi norske vekstbedrifter kompetanse i hvordan de skal skaffe seg markedsandeler internasjonalt.
 • Regjeringen vil sørge for et konkurransedyktig eksportfinansieringstilbud som fungerer på en god måte.
 • Igangsette en kartlegging av andre lands langsiktige eksportfinansieringstilbud.
 • Dersom Norge skal lykkes med omstillingen vi nå er inne i, må vi arbeide for at industrien har gode og konkurransedyktige rammebetingelser. Regjeringen er opptatt av å få de offentlige virkemiddelaktørene til å samarbeide bedre for å legge til rette for norsk eksportindustri. Regjeringen har derfor igangsatt et arbeid med å utarbeide en nasjonal strategi for eksport og internasjonalisering. Strategien er nærmere omtalt i kapittel 9.6.2 i meldingen.

- Norsk Industri verdsetter Stortingets vedtak og oppfatter at dette møter vårt ønske om en ny eksportutviklingsordningVi har bedt om en slik ordning lik den som ble reetablert i Sverige i 2015, sier bransjesjef Egil Sundet i Designindustrien.

- Vi har i arbeidsmøte med Innovasjon Norge diskutert hvordan vi kan styrke design, merkevare og ferdigvareindustriens eksport og verdiskaping. Nå forventer vi at en ny eksportutviklingsordning og andre tiltak vil komme i regjeringens forslag til ny eksportstrategi i september og regner med at det kommer konkrete forslag i statsbudsjettet for 2018, avslutter Sundet.

Alle saker om Industrimeldingen:

 1. Aktuelt, Nyhet, Økonomi, Industrimeldingen industrimeldingen

  Alle vil industrien vel

  Til tider ble det en noe valgkamppreget debatt da industrimeldingen var tema for Norsk Industris frokostmøte onsdag på Arendalsuka. Det var et meget engasjert panel, og fullt hus.

 2. Aktuelt, Politisk sak, Nyhet, Industrimeldingen industrimeldingen

  Stortinget verdsetter industrien

  Innstillingen fra Stortingets Næringskomite om regjeringens Industrimelding, som tok utgangspunkt i at industrien på en rekke områder er annerledes enn andre næringer, er nå klar.