Norsk Industri

Innhold

Stortinget anerkjenner design- og merkevareindustrien

Foto: Ekornes

Foto: Ekornes

I Næringskomiteens behandling av Industrimeldingen ber komiteen regjeringen komme med tiltak for å utløse potensialet i design- og merkevareindustrien, knyttet til den nye eksportstrategien.

Fra komiteens behandling står;

Et annet flertall, alle unntatt medlemmene fra Høyre og Fremskrittspartiet, viser til at Norge har et uforløst potensiale i koblingen mellom råvareindustri og design- og merkevaredrevet industri, særlig eksemplifisert ved møbelindustrien. Dette flertallet fremmer derfor følgende forslag:

«Stortinget ber regjeringen fremme tiltak for å bidra til tettere kobling mellom design- og merkevaredrevet industri og råvareindustrien.»

Direkte til eksportstrategien skriver komiteen følgende:

 • Utarbeide en strategi for eksport og internasjonalisering for å sikre at norske bedrifter har gode og konkurransedyktige rammebetingelser.
 • I eksportstrategien vurdere å opprette et Globalt Vekstprogram for å øke norsk eksport gjennom å gi norske vekstbedrifter kompetanse i hvordan de skal skaffe seg markedsandeler internasjonalt.
 • Regjeringen vil sørge for et konkurransedyktig eksportfinansieringstilbud som fungerer på en god måte.
 • Igangsette en kartlegging av andre lands langsiktige eksportfinansieringstilbud.
 • Dersom Norge skal lykkes med omstillingen vi nå er inne i, må vi arbeide for at industrien har gode og konkurransedyktige rammebetingelser. Regjeringen er opptatt av å få de offentlige virkemiddelaktørene til å samarbeide bedre for å legge til rette for norsk eksportindustri. Regjeringen har derfor igangsatt et arbeid med å utarbeide en nasjonal strategi for eksport og internasjonalisering. Strategien er nærmere omtalt i kapittel 9.6.2 i meldingen.

- Norsk Industri verdsetter Stortingets vedtak og oppfatter at dette møter vårt ønske om en ny eksportutviklingsordningVi har bedt om en slik ordning lik den som ble reetablert i Sverige i 2015, sier bransjesjef Egil Sundet i Designindustrien.

- Vi har i arbeidsmøte med Innovasjon Norge diskutert hvordan vi kan styrke design, merkevare og ferdigvareindustriens eksport og verdiskaping. Nå forventer vi at en ny eksportutviklingsordning og andre tiltak vil komme i regjeringens forslag til ny eksportstrategi i september og regner med at det kommer konkrete forslag i statsbudsjettet for 2018, avslutter Sundet.

Alle saker om Industrimeldingen:

 1. Aktuelt, Politisk sak, Nyhet, Industrimeldingen industrimeldingen

  Stortinget verdsetter industrien

  Innstillingen fra Stortingets Næringskomite om regjeringens Industrimelding, som tok utgangspunkt i at industrien på en rekke områder er annerledes enn andre næringer, er nå klar.

 2. Aktuelt, Politisk sak, Nyhet, Energi og klima, Industrimeldingen industrimeldingen

  CO2-kompensasjonsordningen sikret også etter 2020

  CO2-kompensasjon er et avgjørende virkemiddel for å hindre karbonlekkasje. En samlet komite forsterker nå formuleringen i Industrimeldingen og viser til at hele handlingsrommet som blir gitt av EU skal benyttes fullt ut.