Industrimeldingen

Den første industrimelding fra noen norsk regjering på 37 år ble fremlagt 31. mars 2017. - Vi ser frem til den videre politiske behandlingen av meldingen, sier adm. direktør i Norsk Industri, Stein Lier-Hansen.

Her har vi samlet våre saker om Industrimeldingen: