Norsk Industri

Innhold

Arbeidsgiverpolitisk utvalg (APU)

APU, september 2018. Fv.: Anne Lorgen Riise, Marine Harvest. Margrethe Husebø, Equinor. Frode Spetland, GE Healthcare Lindesnes. Ingrid Bjørdal, Norsk Gjenvinning. Kristin Mørkedal, Equinor. Erling Kornkveen, Adecco. Linda Nyegaard, Nexans. Rolf Solvold, Hydro. Karl Erik Kalleland, Aibel. Magne Gurskevik, Kleven Maritime. Arne Henning Rasmussen, TechnipFMC. Jan Øyri, Kværner.

Utvalget er et rådgivende utvalg for Norsk Industris administrasjon og styre i arbeidslivs- og kompetansespørsmål.

Utvalget skal blant annet arbeide for
 • at det er konkurranseutsatt industri som legger premissene for lønnsutviklingen i Norge.
 • at medlemmene sikres lønns- og arbeidsvilkår som er internasjonalt konkurransedyktige.
 • et lov- og avtaleverk som er tilpasset en konkurransesituasjon i kontinuerlig endring.
 • at medlemmene har best mulig tilgang til rett kompetanse.
 • at medlemmene tilbys opplæring innen relevante fagområder gjennom Norsk Industri/Næringslivets skole.

Utvalgets medlemmer skal så vidt mulig representere hovedbransjene og de største avtaleområdene i Norsk Industri. Også de ulike kategorier bedriftsstørrelser bør være representert. Ved valg skal en tilstrebe kontinuitet i arbeidet. Medlemmene velges for to år, med mulighet for gjenoppnevnelse.

Utvalget består av:
 • Norsk Gjenvinning Norge, Ingrid Bjørdal (leder)
 • Aker Solutions, Bjørn Johan Hope (nestleder)
 • Adecco, Erling Kornkveen
 • Aibel, Karl Erik Kalleland
 • Borregaard Ind., Dag Arthur Aasbø
 • Equinor, Kristin Mørkedal
 • GE Healthcare Lindesnes, Frode Spetland
 • Kaefer Energy, Kenneth Høyland
 • Kongsberg Automotive, Ove Helgesplass
 • Kongsberg Gruppen, Hans Petter Blokkum
 • Kvaerner, Cecilie Pedersen
 • MOWI, Anne Lorgen Riise
 • Nexans, Linda Nyegaard
 • Nordox, Lars Tomasgaard
 • Norsk Hydro, Birgitte Stenberg Kravik
 • Novartis Norge AS, Elise Letmolie Ramse
 • Peterson, Ingrid Johansen
 • Sandvik, Håvard Buhaug
 • TechnipFMC, Arne H. Rasmussen
 • Ulefos AS, Sonja Tørlen
 • Vard Group, Ronny O. Langset
 • Wood Group Mustang Norway, Ingvild Moljord Sørli

Reisebedriftsgruppen - et utvalg under APU.
Gruppen ledes av Bjørn Johan Hope og er et forum for bedrifter med ansatte som blir sendt ut på oppdrag.

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne!