Norsk Industri

Innhold

Arbeidsgiverpolitisk utvalg (APU)

Utvalget er et rådgivende utvalg for Norsk Industris administrasjon og styre i arbeidslivs- og kompetansespørsmål.

Utvalget skal blant annet arbeide for
 • at det er konkurranseutsatt industri som legger premissene for lønnsutviklingen i Norge.
 • at medlemmene sikres lønns- og arbeidsvilkår som er internasjonalt konkurransedyktige.
 • et lov- og avtaleverk som er tilpasset en konkurransesituasjon i kontinuerlig endring.
 • at medlemmene har best mulig tilgang til rett kompetanse.
 • at medlemmene tilbys opplæring innen relevante fagområder gjennom Norsk Industri/Næringslivets skole.

Utvalget har fått delegert ansvar fra Styret til å sørge for at Norsk Industris kursvirksomhet drives i samsvar med lover og forskrifter for offentlig godkjent fjernundervisning.

Utvalgets medlemmer skal så vidt mulig representere hovedbransjene og de største avtaleområdene i Norsk Industri. Også de ulike kategorier bedriftsstørrelser bør være representert. Ved valg skal en tilstrebe kontinuitet i arbeidet. Medlemmene velges for to år, med mulighet for gjenoppnevnelse.

Utvalget består av:
 • Equinor, Margrethe Husebø (leder)
 • Aker Solutions, Bjørn Johan Hope (nestleder)
 • Borregaard Ind., Dag Arthur Aasbø
 • GE Healthcare Lindesnes, Frode Spetland
 • Kaefer Energy, Kenneth Høyland
 • Kleven Maritime Contracting, Magne Gurskevik
 • Kongsberg Automotive, Ove Helgesplass
 • Kongsberg Gruppen, Hans Petter Blokkum
 • Kvaerner, Jan Øyri
 • Marine Harvest ASA, Anne Lorgen Riise
 • Nexans, Linda Nyegaard
 • Nordox, Lars Tomasgaard
 • Norsk Gjenvinning Norge, Ingrid Bjørdal
 • Norsk Hydro, Rolf Solvold
 • Peterson, Ingrid Johansen
 • Sandvik, Håvard Buhaug
 • TechnipFMC, Arne H. Rasmussen
 • Wood Group Mustang Norway, Ingvild Moljord Sørli

Reisebedriftsgruppen - et utvalg under APU.
Gruppen ledes av Bjørn Johan Hope og er et forum for bedrifter med ansatte som blir sendt ut på oppdrag.