Arbeidsgiverpolitisk utvalg (APU)

Utvalget er et rådgivende utvalg for Norsk Industris administrasjon og styre i arbeidslivs- og kompetansespørsmål.

Utvalget skal blant annet arbeide for
 • at det er konkurranseutsatt industri som legger premissene for lønnsutviklingen i Norge.
 • at medlemmene sikres lønns- og arbeidsvilkår som er internasjonalt konkurransedyktige.
 • et lov- og avtaleverk som er tilpasset en konkurransesituasjon i kontinuerlig endring.
 • at medlemmene har best mulig tilgang til rett kompetanse.
 • at medlemmene tilbys opplæring innen relevante fagområder gjennom Norsk Industri/Næringslivets skole.

Utvalgets medlemmer skal så vidt mulig representere hovedbransjene og de største avtaleområdene i Norsk Industri. Også de ulike kategorier bedriftsstørrelser bør være representert. Ved valg skal en tilstrebe kontinuitet i arbeidet. Medlemmene velges for to år, med mulighet for gjenoppnevnelse.

Utvalget består av:
 • Equinor, Kristin Mørkedal (leder)
 • Aker Solutions, Bjørn Johan Hope (nestleder)
 • Adecco, Erling Kornkveen
 • Aibel, Ellen Marie Brimsøe
 • Borregaard Ind., Dag Arthur Aasbø
 • Elkem, Anne-Mette Holmen
 • GE Healthcare AS, Gry Sundbye Jørgensen
 • Kaefer Energy, Thorbjørn Jensen
 • Kongsberg Automotive, Ove Helgesplass
 • Kongsberg Gruppen ASA, Christian Karde
 • Nexans Norway AS, Erik Gjemdal
 • Nordox, Lars Tomasgaard
 • Norsk Gjenvinning Norge, Linn Holm Strømskroken
 • Norsk Hydro, Birgitte Stenberg Kravik
 • Sandvik, Håvard Buhaug
 • TechnipFMC, Arne H. Rasmussen
 • Ulefos AS, Sonja Tørlen
 • Vard Group, Ronny O. Langset
 • VPK Packaging AS, Marthe Falch Pedersen
 • Wood Group Mustang Norway, Ingvild Moljord Sørli

Reisebedriftsgruppen - et utvalg under APU.
Gruppen ledes av Bjørn Johan Hope og er et forum for bedrifter med ansatte som blir sendt ut på oppdrag.

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne!