Norsk Industri

Innhold

Arbeidsmedisinsk utvalg

Utvalget skal representere medlemmenes interesser med hensyn til arbeidsmedisinske forhold.

Målsetting
Arbeidsmedisinsk utvalg er et rådgivende utvalg som skal bidra til at medlemsbedriftenes interesser blir best mulig ivaretatt i Norsk Industris arbeid for;
 • høy HMS-standard i bedriftene
 • forebygging av helseskader
 • et mer inkluderende arbeidsliv
 • riktige rammebetingelser og god regelverksutvikling
Arbeidsoppgaver
Utvalget skal representere medlemmenes interesser med hensyn til arbeidsmedisinske forhold, herunder å;
 • bidra til økt kompetanse og kvalitet på HMS arbeidet i bedriftene
 • inspirere bedriftene til å registrere og forebygge arbeidsrelaterte sykdommer (ARS)
 • stimulere til målrettede utviklingsprosjekter på HMS områder som flere av medlemsbedriftene har behov for
 • gi aktive signaler til NHOs arbeidsmiljøfond
 • bistå bransjen til økt kvalitet på og mer målrettede BHT tjenester til medlemsbedriftene
 • ivareta bedriftenes interesser i forhold til krav fra myndigheter, organisasjoner og andre
 • initiere erfaringsutveksling bedriftene imellom eller med andre relevante tilbydere
 • identifisere nye trender, strømninger og initiativ nasjonalt og innenfor EU og informere Norsk Industri slik at organisasjonen kan innta en proaktiv rolle i slike saker

Utvalget rapporterer til leder for Energi- og miljøavdelingen.

Utvalget består av:
 • Statoil, Brynjar Jakobsen (leder)
 • Aker Solutions, Ron Erling Pedersen
 • Borregaard, Lise Sørbø
 • Lilleborg, Kristian Vetlesen
 • Glencore, Steinar Berge
 • HeidelbergCement Northern Europe, Thomas Thomassen
 • Washington Mills, Tom Holthe
 • NHO, Unni Abusdal (konsultativt medlem)