Arbeidsmedisinsk utvalg

Utvalget er en undergruppe til HMS-utvalget, og skal representere medlemmenes interesser med hensyn til arbeidsmedisinske forhold.

Målsetting

Arbeidsmedisinsk utvalg er et rådgivende utvalg som skal bidra til at medlemsbedriftenes interesser blir best mulig ivaretatt i Norsk Industris arbeid for:

  • høy HMS-standard i bedriftene
  • forebygging av helseskader
  • et mer inkluderende arbeidsliv
  • riktige rammebetingelser og god regelverksutvikling
Arbeidsoppgaver

Utvalget skal representere medlemmenes interesser med hensyn til arbeidsmedisinske forhold, herunder å:

  • bidra til økt kompetanse og kvalitet på HMS arbeidet i bedriftene
  • inspirere bedriftene til å registrere og forebygge arbeidsrelaterte sykdommer (ARS)
  • stimulere til målrettede utviklingsprosjekter på HMS områder som flere av medlemsbedriftene har behov for
  • gi aktive signaler til NHOs arbeidsmiljøfond
  • bistå bransjen til økt kvalitet på og mer målrettede BHT tjenester til medlemsbedriftene
  • ivareta bedriftenes interesser i forhold til krav fra myndigheter, organisasjoner og andre
  • initiere erfaringsutveksling bedriftene imellom eller med andre relevante tilbydere
  • identifisere nye trender, strømninger og initiativ nasjonalt og innenfor EU og informere Norsk Industri slik at organisasjonen kan innta en proaktiv rolle i slike saker

Utvalget rapporterer til leder for Energi- og miljøavdelingen i Norsk Industri.

Utvalget består av:
  • Equinor, Brynjar Jakobsen (leder)
  • Aker Care, Eirild Stokke With
  • Stamina Helse, Kristian Vetlesen
  • Norcem, Conny Meijer
  • Glencore, Anne-Margrethe Lende