Arbeidsmedisinsk utvalg

Utvalget er en undergruppe til HMS-utvalget, og skal representere medlemmenes interesser med hensyn til arbeidsmedisinske forhold.

Målsetting

Arbeidsmedisinsk utvalg er et rådgivende utvalg som skal bidra til at medlemsbedriftenes interesser blir best mulig ivaretatt i Norsk Industris arbeid for:

 • høy HMS-standard i bedriftene
 • forebygging av helseskader
 • et mer inkluderende arbeidsliv
 • riktige rammebetingelser og god regelverksutvikling
Arbeidsoppgaver

Utvalget skal representere medlemmenes interesser med hensyn til arbeidsmedisinske forhold, herunder å:

 • bidra til økt kompetanse og kvalitet på HMS arbeidet i bedriftene
 • inspirere bedriftene til å registrere og forebygge arbeidsrelaterte sykdommer (ARS)
 • stimulere til målrettede utviklingsprosjekter på HMS områder som flere av medlemsbedriftene har behov for, herunder implementering og bruk av E-verdier 
 • gi aktive signaler til NHOs arbeidsmiljøfond
 • bistå bransjen til økt kvalitet på og mer målrettede BHT tjenester til medlemsbedriftene
 • ivareta bedriftenes interesser i forhold til krav fra myndigheter, organisasjoner og andre
 • initiere erfaringsutveksling bedriftene imellom eller med andre relevante tilbydere
 • identifisere nye trender, strømninger og initiativ nasjonalt og innenfor EU og informere Norsk Industri slik at organisasjonen kan innta en proaktiv rolle i slike saker

Utvalget rapporterer til leder for Energi- og miljøavdelingen i Norsk Industri.

Utvalget består av:
 • Equinor, Brynjar Jakobsen (leder)
 • Aker Solutions Lars Einar Haugland
 • Avonova, Tor Erik Danielsen
 • Borregaard/Falck, Gunnhild Berg Nistad
 • Glencore, Birgitta Kersten
 • Norsk Industri, Bendik Chr. Brinchmann