Miljøpolitisk utvalg (MPU)

Miljøpolitisk Utvalg (MPU) ledes av Kjersti Garseg Gyllensten, Borregaard AS, og det sitter 20 bedriftsrepresentanter i MPU.

Miljøpolitisk utvalg er et rådgivende utvalg som skal bidra til at medlemsbedriftenes interesser blir best mulig ivaretatt i Norsk Industris arbeid for å;

 • oppnå miljøeffektive virkemidler i tråd med tilsvarende løsninger hos våre konkurrentland,
 • videreutvikle gode relasjoner til miljømyndighetene og sitt internasjonale nettverk for å sikre informasjon og påvirkning i aktuelle miljøpolitiske saker.

Utvalget skal medvirke til å;

 • identifisere konsekvenser for Norsk Industris bransjer og medlemsbedrifter av forslag til endringer i nasjonale og internasjonale rammevilkår på miljøområdet,
 • utvikle felles posisjoner for Norsk Industri i konkrete miljøpolitiske saker og aktiviteter for å fremme disse,
 • vurdere andre forhold etter administrasjonens behov.

Utvalget skal rette fokus på miljøpolitikk i bred forstand, men det skal skje en avgrensning i forhold til andre tilgrensende områder og utvalg, herunder klima-, energi- og gjenvinningspolitikk.

Det kan nedsettes ad hoc-utvalg og arbeidsgrupper for aktuelle saker innenfor utvalgets mandat.

Arbeidsgruppen for REACH og kjemikalier er en etablert arbeidsgruppe, med bredt bedriftsengasjement.

MPU er engasjert i utforming av program for Miljøforum – et årlig, todagers seminar Norsk Industri gjennomfører med Miljødirektoratet. MPU følger regelverksutvikling og implementering fra miljømyndighetene, DSB og Strålevernet.

Utvalget består av:
 • Borregaard AS, Kjersti Garseg Gyllensten (leder)
 • ABB – div kraftprodukter, Martin Kristoffersen
 • Aibel, Jan Nesse
 • Aker Solutions, Vidar Høivanglie
 • Boliden Odda, Kristin Børve
 • Dynea, Liv Marthe Føllesdal
 • Elkem, Jens Chr. Fjeldal
 • Equinor, Anne Lise Hopland Vågenes
 • Eramet Norway, Geir Henriksen
 • Eydeklyngen, Stine Skagestad
 • Fiven, Sverre Eikenes
 • GE Healthcare AS, Hege Stubberud
 • Glencore Nikkelverk AS, Arild Vatland
 • Ineos Bamble, Espen Haukeli
 • Jotun, Ken Gudvangen
 • NOAH, Helga Lassen Bue
 • Norcem, Ida Husum
 • Nordox, Lars Tomasgaard
 • Norsk Hydro, Even Nybakke
 • Norske Skog, Hanne Narvestad
 • Omya Hustadmarmor, Kari Moen
 • Vianode, Irene Solaas
 • Yara International, Eystein Leren