Norsk Industri

Innhold

Kompetanseutvalget

Kompetanseutvalget er et rådgivende utvalg for Norsk Industris administrasjon og Styre i kompetansespørsmål.

Utvalget skal blant annet arbeide med temaer som;

 • rekruttering til medlemsbedriftene
 • fagopplæring - tilgang til rett kompetanse for medlemmene
 • realfag
 • høyere utdanning
 • at medlemmene tilbys etter- og videreutdanning innen relevante fagområder gjennom Norsk Industris kurs- og utdanningstilbud.

Utvalget har fått delegert ansvar fra Styret til å sørge for at Norsk Industris nettskole drives i samsvar med lover og forskrifter for offentlig godkjent fjernundervisning.

Utvalgets medlemmer skal så vidt mulig representere hovedbransjene og de ulike kategorier bedriftsstørrelser bør være representert. Ved valg skal en tilstrebe kontinuitet i arbeidet. Medlemmene velges for to år, med mulighet for gjenoppnevnelse.

Utvalget består av:
 • Ulstein, Torild Bugge (leder)
 • ABB, Kari Wold-Hansen
 • Aker Solutions, Kjell Gunnar H. Haugeland
 • Beerenberg, Elisabet Loose
 • Nexans, Linda Nygaard
 • Norske Skog, Henrik Bjørneby
 • Franzefoss, Hanne Markussen Ek
 • Kværner, Randi Gresseth
 • Statoil, Oddgeir Lien
 • Rockwool, Heidi Johansen
 • Kongsberg Gruppen, Vidar Lande
 • Boliden, Ranveig Capjon