Kompetanseutvalget

Kompetanseutvalget er et rådgivende utvalg for Norsk Industris administrasjon og styre i kompetansespørsmål.

Mandat for kompetanseutvalget

Kompetanseutvalget er et rådgivende organ for Norsk Industris administrasjon og styre i kompetansespørsmål. Utvalget skal arbeide med disse områdene:

Industriens fremtidige kompetansebehov og livslang læring

 • Industriens strategiske kompetanseutfordringer
 • Digitalisering, teknologiutvikling og andre utviklingstrender sin betydning for bedriftenes kompetanse- og omstillingsbehov
 • Skape et læringsintensivt arbeidsliv
 • Arbeide for etablering av relevante og fleksible etter- og videreutdanningstilbud
 • Utvikling, mobilisering og anvendelse av kompetanse

Rekrutteringsarbeid

 • Omdømmebygging og langsiktig rekruttering
 • Aktuelle rekrutteringsbehov fra medlemsbedriftene

Kvalitet i utdanningene

 • Kvaliteten i fagopplæring og høyere utdanning
 • Styrking av realfag og teknologifag
 • Styrke samarbeidet mellom arbeidsliv og utdanningsinstitusjoner
 • Aktuelle input til forhandlingsdelegasjonen i tarifforhandlingene

Utvalget har fått delegert ansvar fra Styret til å sørge for at Norsk Industris kursvirksomhet drives i samsvar med lover og forskrifter for offentlig godkjent fjernundervisning.

Utvalget består av:
 • Trond Haga, Aker Solutions (leder)
 • Trine Alice Gjertsen, Beerenberg Services AS
 • Morten Lorentzen, Equinor
 • Henrik Bjørneby, Norske Skog
 • Vidar Lande, Kongsberg Gruppen
 • Ranveig Capjon, Boliden
 • Sverre Panengstuen, Intek Engineering AS
 • Ivar Borgen, Westad Industrier
 • Kai Fredagsvik, Adecco
 • Terje Skarsvåg, OKIndustri
 • Mariann Meinich-Bache, Beyonder
 • Per-Morten Jensen, ABB
 • Laura Søvik, Jotun
 • Anne Helene Sunde Hagem, Aibel
 • Trygve Myhre, Hydro Aluminium