Norsk Industri

Innhold

Kompetanseutvalget

Kompetanseutvalget i Norsk Industri

Foran fra venstre: Kjell Gunnar H. Haugeland, Aker Solutions AS. Jorunn Skjoldvor Foss, Marine Harvest Norway AS. Torild Bugge, Ulstein Group ASA. Elisabet Loose, Beerenberg Corp AS. Janne Veggeland, Life Technologies AS. Anita Østro, Norsk Industri. Sverre Panengstuen, Intek Engineering AS. 2. rekke fra venstre: Carla Botten-Verboven, Norsk Industri. Per Holdø, Hydro Aluminium AS. Anders Sjøløkken, TechnipFMC AS. Anders Kjøll, Westad Industri AS. Oddgeir Lien, Equinor ASA. Kai Fredagsvik, Adecco Norge AS. Henrik Bjørneby, Norske Skogindsutrier ASA. (Disse var ikke til stede når bildet ble tatt: Sissel Vien, Siemens AS, Vidar Lande, Kongsberggruppen ASA, Ranveig Capjon, Boldien Odda AS og Lene Holm Grasdal, Leirvik AS.)

Kompetanseutvalget er et rådgivende utvalg for Norsk Industris administrasjon og styre i kompetansespørsmål.

Mandat for kompetanseutvalget

Kompetanseutvalget er et rådgivende organ for Norsk Industris administrasjon og styre i kompetansespørsmål. Utvalget skal arbeide med disse områdene:

Industriens fremtidige kompetansebehov og livslang læring

 • Industriens strategiske kompetanseutfordringer
 • Digitalisering, teknologiutvikling og andre utviklingstrender sin betydning for bedriftenes kompetanse- og omstillingsbehov
 • Skape et læringsintensivt arbeidsliv
 • Arbeide for etablering av relevante og fleksible etter- og videreutdanningstilbud
 • Utvikling, mobilisering og anvendelse av kompetanse

Rekrutteringsarbeid

 • Omdømmebygging og langsiktig rekruttering
 • Aktuelle rekrutteringsbehov fra medlemsbedriftene

Kvalitet i utdanningene

 • Kvaliteten i fagopplæring og høyere utdanning
 • Styrking av realfag og teknologifag
 • Styrke samarbeidet mellom arbeidsliv og utdanningsinstitusjoner
 • Aktuelle input til forhandlingsdelegasjonen i tarifforhandlingene
Utvalget består av:
 • Torild Bugge, Ulstein (leder)
 • Elisabet Loose, Beerenberg
 • Kjell Gunnar H. Haugeland, Aker Solutions
 • Oddgeir Lien, Equinor
 • Henrik Bjørneby, Norske Skog
 • Lene Holm Grasdal, Leirivik AS
 • Vidar Lande, Kongsberg Gruppen
 • Ranveig Capjon, Boliden
 • Per Holdø, Hydro Aluminium AS
 • Sverre Panengstuen, Intek Engineering AS
 • Jorunn Skjoldvor Foss, Marine Harvest
 • Anders Kjøll, Westad Industrier
 • Sissel Vien, Siemens
 • Janne Veggeland, ThermoFisher Scintific
 • Kai Fredagsvik, Adecco
 • Anders Sjøløkken, TechnipFMC