Norsk Industri

Innhold

Varsel om streik (avtalehjemlet force majeure)

Norsk tekst

De varsles herved om at det er varslet streik i industrien fra 3. april 2016. Denne streik er i henhold til art. ... (nr.) i kontrakt av .....(dato) mellom oss force majeure som fritar oss fra våre forpliktelser så lenge vi hindres av streiken. De vil bli underrettet straks streiken ikke lenger har slik virkning.

> Last ned notat

Engelsk tekst

You are hereby informed that there has been called a strike in the industry as from 3. April 2016 according to art. ... (no) in the contract dated .....(date) between us, the strike is a force majeure that relieves us of our contractual obligations as long as it prevents our fulfilment of our obligations. You will be informed immediately when this no longer is the case.

> Download more information