Innrapportering av lokale lønnsforhandlinger

Norsk Industri ber om at bedriftene rapporterer inn resultatene fra sine lokale lønnsforhandlinger så snart disse er avsluttet.

Spørsmål knyttet til forhandlingsprosessen kan rettes til juridiske vakttelefon, tlf.  23 08 88 88 eller via vårt henvendelsesskjema

> Om tariff- og lønnsoppgjør