Ringer i Vannet

"Ringer i vannet" er et prosjekt som hjelper bedriftene med å få tak i kvalifisert og motivert arbeidskraft og samtidig bidrar til at personer utenfor arbeidsmarkedet får prøve seg i jobb.

> Se alt om prosjektet "Ringer i Vannet"

> Last ned brosjyre

Norsk Industri har tett oppunder 300 bedrifter som har tegnet avtale med Ringer i vannet-prosjektet. - Antall bedrifter som deltar i prosjektet øker stadig,  forteller Pernille Vogt, fagsjef HMS i Norsk Industri og IA-ansvarlig. Hun berømmer disse bedriftene for å ta samfunnsansvar samtidig som de gjennom prosjektet også får tilgang på verdifull arbeidskraft.

8 av 10 som får prøve seg gjennom prosjektet får jobb viser en NTNU-rapport. 

  • På en systematisk måte blir mulighetene til den enkelte og behovene til arbeidsgivere koblet sammen i Ringer i Vannet. Nøkkelen er at bedriftene tegner rekrutteringsavtale med en arbeids- og inkluderingsbedrift. 
  • Arbeid- og inkluderingsbedriftene kjenner bedriftenes behov og finner personer som passer i bedriften og følger tett opp og tar hånd om det praktiske. Dermed fjernes barrierene som bedrifter kanskje har hatt knyttet til inkludering. 
  • Mange bedrifter har nå så gode erfaringer at de bruker Ringer i Vannet som en hovedstrategi for å få nye medarbeidere, fordi man ser at dette er personer som har store ressurser som bedriftene kan dra nytte av. 
Gode historier finner du her:

Lurer du på noe? Kontakt meg gjerne!