Norsk Industri

Innhold

Ringer i Vannet - Rekruttering

"Ringer i vannet" er et prosjekt som hjelper bedriftene med å få tak i kvalifisert og motivert arbeidskraft og samtidig bidrar til at personer utenfor arbeidsmarkedet får prøve seg i jobb.

Norsk Industri har over 100 bedrifter som har tegnet avtale med Ringer i vannet-prosjektet. Pernille Vogt, fagsjef HMS i Norsk Industri og IA-ansvarlig berømmer disse bedriftene for å ta samfunnsansvar samtidig som de gjennom prosjektet også får tilgang på verdifull arbeidskraft.

På Kværner Stord har de hatt avtale med Ringer i Vannet i tre år, og de siste årene har vært preget av mangel på oppdrag. Gleden var derfor stor da det i vår ble kjent at Kværner Stord fikk en kontrakt på fem milliarder kroner for å oppgradere Njord A-plattformen. Kontrakten vil gi 3.000 årsverk frem til 2020. Dette gir store muligheter for Ringer vannet.

> Les om prosjektet Ringer i Vannet

Lurer du på noe? Kontakt meg gjerne!