Norsk Gjenvinning skaper ringer i vannet

Publisert

Lisen Ydse Christiansen i Norsk Gjenvinning oppfordrer flere til å benytte seg av Ringer i vannet!

Norsk Gjenvinning har gjennom Ringer i Vannet-prosjektet fått tilgang til kvalifisert arbeidskraft samtidig som de tar samfunnsansvar ved å hjelpe personer med "hull i CV'n" eller som av andre grunner ikke er i jobb.

Nesten 200 Norsk Industri-bedrifter har tegnet avtale med Ringer i Vannet. Medlemmene fortsetter med dette sin tradisjon med å ta samfunnsansvar gjennom arbeidsinkludering. En tradisjon av stor viktighet i norsk arbeidslivshistorie og for det norske samfunnet.

Situasjonen i dag er at et økende utenforskap, med blant annet 146 000 mennesker på arbeidsavklaringspenger, skaper store, tiltakende utfordringer for velferdsmodellen. For hvert menneske som går fra stønad til jobb øker livskvaliteten til enkeltmennesket. Og hvert løp sparer samfunnet for en million kroner årlig.

- Det er herlig å føle at du duger

Svein Erik Bakke fikk jobb hos Norsk Gjenvinning.

- Det beste som har skjedd meg, ved siden av å få barn, sier han.

Sammen med nære relasjoner er det å ha en jobb å gå til livets mest stabiliserende faktor og nøkkelen til god helse. Norsk Gjenvinning har rekruttert en rekke personer gjennom Ringer i Vannet, og med det fått lojale ressurser de kanskje ellers ikke ville oppdaget.

Gjennom Ringer i Vannet får hvert år 1550 personer jobb. Bedriftene tar sjansen på prosessen fordi Arbeid og Inkluderingsbedriftene følger tett opp, og stiller med faste kontaktpersoner som arbeider etter Ringer i Vannet-metodikk. Der settes arbeidsgiver i fokus, fordi det fungerer best for både arbeidssøker og bedrift.

1770 NHO-bedrifter er nå Ringer i Vannet-bedrifter. Dette er NHOs felles satsning for å øke sysselsettingen av mennesker som står utenfor arbeidslivet.