Norgips AS

Publisert

Ringer i Vannet diplom til Norgips Norge AS. I Svelvik i Vestfold ligger det en bedrift som har en fantastisk inkluderings strategi, og som har IA-arbeid som fanesak.

Heidi Warp flankert av Jens Boluri fra Fønix og Vigdis Gutterud fra Enter. FOTO: Privat (hentet fra svelvikposten.no).

Nå har de også mottatt en svært velfortjent RiV diplom for sine siste to ansettelser takket være godt samarbeid med Arbeids-og inkluderingsbedriftene Fønix i Sande og Enter Kompetanse fra Drammen. Pernille Vogt, Fagsjef HMS i Norsk Industri gratulerer bedriften med ansettelsene og berømmer deres gode inkluderingsstrategi.  Elmir Kulenovic og Ohran Taran, har fått jobb og de to nyansatte kan ikke få skrytt nok av hvordan de har blitt mottatt hos Norgips. 

Heidi Warp, som er HR-prosjektansvarlig hos Norgips, sier at "den gleden det er å se hva det betyr for dem som får jobb, er virkelig stort for oss".  Norgips legger sin sjel ned i, at de som kommer inn i arbeidspraksis, allerede fra første time skal føle de er en del av bedriften, bli ivaretatt og føle trygghet i situasjonen. 

Elmir Kulenovic og Ohran Taran. FOTO: Privat (hentet fra svelvikposten.no).

I bedriften er de fantastiske flink til å se hver enkelt medarbeider, og inkluderingstanken er integrert i alle som jobber der.  De er helt i toppsjiktet når det gjelder å ta samfunnsansvar, og de "leser CVer på en annen måte". 

De legger stor vekt på å ruste mennesker til å kunne takle en arbeidssituasjon ved å trene dem opp gjennom arbeidspraksis.  De leser hver enkelt kandidat, og lar dem jobbe med det de virkelig kan, samt at de lærer dem opp i flere avdelinger, slik at de har en større mulighet til å tre inn i eventuelle ledige stillinger. 

Heidi Warp er veldig klar på at Ringer i Vannet metodikken gir dem kandidater på høyeste nivå, med sterk motivasjon og ønske om å jobbe. "Vi får ansatte som er skrudd sammen på en god måte", sier hun. 

Les om "Ringer i Vannet"-prosjektet og flere historier her

Lurer du på noe? Kontakt meg gjerne!