Norsk Industri

Innhold

Foto: Stortinget/Vidar M. Husby

Her finner du Norsk Industris saker om statsbudsjettet.

 1. Aktuelt, Nyhet, Maritim bransjeforening, Statsbudsjettet

  Vurderer flere tiltak for grønn skipsfart i revidert nasjonalbudsjett

  Ulike aktører i den maritime klyngen har bedt om en kraftfull tiltakspakke for å øke aktiviteten for en næring som berøres av mindre internasjonal skipsfart.

 2. Aktuelt, Nyhet, Energi og klima, Statsbudsjettet

  Skuffet over manglende investeringsbeslutning på CCS

  Norsk Industri er skuffet over at det ikke fremmes forslag om investeringsbeslutning om fullskalaprosjektet for CO2-håndtering i revidert nasjonalbudsjett.

 3. Aktuelt, Nyhet, Statsbudsjettet

  Økt avskrivningssats for nye maskiner

  I revidert nasjonalbudsjett foreslår regjeringen økt avskrivningssats for investeringer i maskiner og produksjonsutstyr (saldoklasse d) for 2020. Avskrivningssatsen blir dermed 20 prosent +10 prosent i 2020. Regjeringen vurderer å forlenge ordningen med ekstra startavskrivning i 2021.

 4. Aktuelt, Nyhet, Statsbudsjettet, Arbeidsliv koronaviruset

  Kutter en milliard i arbeidsgiveravgift for industrien

  Regjeringen har i revidert nasjonalbudsjett foreslått at et av tiltakene for å motarbeide de økonomiske virkningene av korona-viruset er en reduksjon i arbeidsgiveravgiften på fire prosentpoeng i to måneder.

 5. Aktuelt, Nyhet, Olje og gass, Statsbudsjettet

  Oljepakke med liten effekt

  I forbindelse med fremleggelse av revidert nasjonalbudsjett 12. mai la regjeringen frem sitt skatteforslag for å sikre aktivitet i olje- og gassindustrien som følge av den svært krevende situasjonen norsk leverandørindustri befinner seg i.

 6. Aktuelt, Nyhet, Havbruksleverandørene, Statsbudsjettet

  Grunnrenteskatt på havbruk legges bort

  I revidert nasjonalbudsjett går regjeringen inn for at det ikke innføres noen grunnrenteskatt på havbruksnæringen.

 7. Aktuelt, Nyhet, Statsbudsjettet, Arbeidsliv koronaviruset

  Permitteringsreglene forlenges ut oktober 2020

  I Revidert nasjonalbudsjett, som kom 12. mai, foreslår regjeringen å forlenge ordningene for permitteringsregler og arbeidsgivernes periode for lønnsplikt ut oktober måned på grunn av korona-pandemien.

 8. Aktuelt, Nyhet, Energi og klima, Statsbudsjettet

  Høring om Statsbudsjettet i energi- og miljøkomiteen

  22. oktober deltok Norsk Industri i høring i Stortingets energi- og miljøkomite om Statsbudsjettet 2020.

 9. Aktuelt, Nyhet, Jus, Lønn og tariff, Statsbudsjettet

  Høring om Statsbudsjettet i Arbeids- og sosialkomiteen

  17. oktober deltok Norsk Industri ved direktør Carla Botten-Verboven og advokat Terje Hovet på høring på Stortinget med Arbeids- og sosialkomiteen vedrørende Statsbudsjettet 2020.