Global markedsrapport for leverandørkjeder havvind: Prognose og analyse

Publisert

Havvind

Foto: Aker Offshore Wind

Fornybar Norge, Offshore Norge og Norsk Industri har fått utarbeidet en markedsrapport som tar for seg prognoser og analyser av leverandørkjeder for havvind.

Markedsanalysen er utført i samarbeid med ERM, Brinckmann og Norwegian Energy Partners (NORWEP).

Prognosen i rapporten gjelder fra 2023 til 2033, og tar for seg blant annet:

  • Markedsutvikling for havvind frem mot 2033, brutt ned på teknologityper fundamenter, og antall turbiner
  • Global kapasitet for turbiner, etterspørsel etter turbiner og vurdering av turbinstørrelser
  • Muligheter for produksjon av faste og flytende fundamenter, og etterspørsel etter fundament
  • Kabelleverandører, leverandørkapasitet og -etterspørsel
  • Kapasitet på installasjonsfartøy for fundament og turbiner, og etterspørsel etter disse

> Last ned rapporten

Ved bruk av rapporten, vennligst oppgi at analysen er bestilt av de tre organisasjonene Fornybar Norge, Offshore Norge og Norsk Industri, og utført i samarbeid med ERM, Brinckmann og Norwegian Energy Partners (NORWEP).