Stor havvind-kartlegging klar: høye ambisjoner og store muligheter

Publisert

Illustrasjon av Utsira Nors og Sørlige Nordsjø II

Utsira Nord og Sørlige Nordsjø II. Illustrasjon: Norsk Industri / Leveransemodeller for havvind.

15. juni la Norsk Industri frem resultatene fra prosjektet "Leveransemodeller til havvind". Norske bedrifter har mye å tilby det internasjonale havvindmarkedet, men det er i en tøff og til dels etablert internasjonal konkurranse. Mange har klare ambisjoner, men trenger større innsikt i markedet og mer erfaring innen havvind.

Prosjektet har lagt frem flere rapporter etter omfattende kartlegging, vurderinger og anbefalinger fra arbeidsgrupper innen:

 • Det globale havvindmarkedet
 • Kartlegging av kompetansemiljøer
 • Drift og vedlikehold
 • Rammeverk og kontrakter
 • Teknologi og produkter
 • Leverandørkjeder
 • Kartlegging av maritime operasjoner
 • Havner, sammenstillingssteder og verft

I tillegg er det laget en hovedrapport som også inkluderer konkurransekraft, leveransemodeller, næringsklynger og HMS-erfaring.

Olje- og energiminister Tina Bru fikk overlevert sluttrapporten på webinaret 15. juni. Regjeringen la 11. juni frem Stortingsmeldingen “Energi til arbeid – langsiktig verdiskaping fra norske energiressurser” og “Veileder for arealtildeling, konsesjonsprosess og søknader for vindkraft til havs”. Det arbeides altså intenst både i industrien og fra myndighetene for at norske leverandørbedrifter skal kunne ta en større del av havvindmarkedet, både i Nordsjøen og globalt.

– Kompetansen og teknologien fra vår petromaritime næring utgjør selve grunnlaget for mange av fremtidens bærekraftige næringer, havvind inkludert. Vi har nå foreslått et rammeverk for utvikling av lønnsomme havvindprosjekter som er på høring til august. Rapporten jeg fikk i dag vil være et viktig bidrag til videre prosess for både myndighetene og industrien, sier olje- og energiminister Tina Bru.

Noen av anbefalingene fra prosjektet er:

Støtte leverandører

Utvikle klynger under en felles merkevare. 

 • Store aktører i en internasjonal satsing, med forventing om at de involverer den norske leverandørkjeden.
 • Internasjonal etablering
Øke markedskunnskap
 • Skjønne verdi- og leverandørkjeden og den kommersielle risiko.
 • Styrke arbeidet med å koble norske leverandører mot internasjonalt marked og potensielle kunder.
 • Sikre kunnskap om relevante standarder og rammebetingelser.
Utvide markedet
 • Systematisk verdikjedeanalyse av vindturbindesign og produksjon for å vurdere om norsk industri kan ta en markedsposisjon.
 • Lavkarbon-løsninger
Øke kompetansen
 • Styrke utdanning rettet mot havvind og havvindmarkedet - inkludert energisystemet.
 • Markedsrettet forskning, utvikling og innovasjon (FOUI)

– Er det noe vi er gode til, så er det kompliserte maritime operasjoner. Både leverandørindustrien selv, verdikjeden for olje og gass, og skipsverftene våre er godt posisjonert til å utvikle seg videre til å få betydelige leveranser i dette raskt voksende globale markedet”, sier Stein Lier-Hansen, administrerende direktør i Norsk Industri.

– Det har vært en enorm interesse og deltagelse i prosjektet. Vi vil rette en stor takk til alle som har bidratt og vært positive til å dele sine syn og erfaringer. Industribedriftene er klare for å utvikle, gjennomføre og drive havvindparker for å realisere verdens klimamål, avslutter Lier-Hansen.

> Her kan du laste ned alle rapportene fra prosjektet Leveransemodeller for havvind

Presentasjon av andre og siste fase 15. juni 2021

15. juni 2021 la Norsk Industri frem resultatene fra andre og siste fase i prosjektet "Leveransemodeller til havvind". Innledere: Olje- og energiminister Tina Bru, Elly Bjerknes prosjektleder, Norsk Industri), Øystein Refsland Andreassen (Aibel), Christopher Riel (Aker Solutions), Elisabeth Haugland Austrheim og Knut Erik Steen (Norwegian Energy Partners), Runar Rugtvedt og Knut E. Sunde (Norsk Industri).

Illustrasjon: Aibel.

Leveransemodeller for havvind

Norsk Industri gjennomfører nå et omfattende prosjekt for å kartlegge norske leverandørers muligheter for å ta gode markedsandeler innen havvind.