Norsk Industri

Innhold

Karbonfangst og -lagring (CCS)

Karbonfangst og -lagring (forkortet CCS, Carbon Capture and Storage) er en viktig plattform for videreutvikling av grønn industri for en lavkarbon-fremtid, både i Norge og globalt.

Prosessindustriens veikart med mål om nullutslipp i 2050, kan ikke oppnås uten CCS. Det norske fullskalaprosjektet for CCS er bra for både klima, industriutvikling og verdiskaping. Med dette prosjektet legges grunnlaget for en fremtidsrettet lavutslippsindustri i Norge, og vi viser vei for Europa og bidrar til teknologiutvikling og klimagassreduksjoner i både prosessindustrien og avfallsbransjen. Prosjektet bør realiseres så raskt som mulig.

 1. Aktuelt, Nyhet, Energi og klima ccs

  To CO2-fangstanlegg er dobbelt så bra som ett

  INNLEGG: Skal regjeringen nå de nasjonale klimamålene, og bidra til Europas mål og den globale klimautfordringen, er tiden inne for å sette kraft bak festtalene og støtte begge fangstprosjektene Norcem og Fortum Oslo Varme.

 2. Aktuelt, Nyhet, Energi og klima koronaviruset, ccs, klimavirkemidler

  Industrien blir ikke hørt i viktige klimaspørsmål

  Enova får to millarder kroner i økte bevilgninger i den nye tiltakspakken fra regjeringen. Dette er en god og viktig satsing. Samtidig er vi bekymret for at regjeringen heller ikke denne gangen fjerner det kunstige skillet mellom kvotepliktig og ikke-kvotepliktig sektor.

 3. Aktuelt, Nyhet, Olje og gass, Energi og klima ccs

  Historisk investeringsbeslutning for transport og lagring av CO2

  Equinor, Shell og Total har besluttet å investere i Northern Lights-prosjektet i Norges første utnyttelsestillatelse for lagring av CO₂ på norsk sokkel.

Illustrasjon: AdobeStock

Korona-krisen har rammet mange bedrifter hardt. Det samme har lav oljepris. Men i industri-Norge fins det mange prosjekter som, med noen grep, kan realiseres og dermed skape ny vekst.

Ekspertgruppen innen CCS i Prosess21 bør kartlegge hva som er status for pågående CCS-prosjekter og de viktigste aktørene for å etablere felles forståelse av nåsituasjon.

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne!