Karbonfangst og -lagring (CCS)

Karbonfangst og -lagring (forkortet CCS, Carbon Capture and Storage) er en viktig plattform for videreutvikling av grønn industri for en lavkarbon-fremtid, både i Norge og globalt.

Prosessindustriens veikart med mål om nullutslipp i 2050, kan ikke oppnås uten CCS. Det norske fullskalaprosjektet for CCS er bra for både klima, industriutvikling og verdiskaping. Med dette prosjektet legges grunnlaget for en fremtidsrettet lavutslippsindustri i Norge, og vi viser vei for Europa og bidrar til teknologiutvikling og klimagassreduksjoner i både prosessindustrien og avfallsbransjen. Prosjektet bør realiseres så raskt som mulig.

Du kan lese mer om det norske fullskala-prosjektet på ccsnorway.no. Nettsiden er utviklet av Gassnova.

  1. Klare for realisering av CCS

    STATSBUDSJETTET: Regjeringen foreslår å bevilge i overkant av 2,2 milliarder kroner til fullskala CCS-prosjektet Langskip. Det er svært gledelig at regjeringen har besluttet å bevilge de midlene som skal til for å få realisert en helhetlig verdikjede.

Industriprosjekter som tar Norge videre

Korona-krisen har rammet mange bedrifter hardt. Det samme har lav oljepris. Men i industri-Norge fins det mange prosjekter som, med noen grep, kan realiseres og dermed skape ny vekst.

Prosess21 og CCS

Ekspertgruppen innen CCS i Prosess21 bør kartlegge hva som er status for pågående CCS-prosjekter og de viktigste aktørene for å etablere felles forståelse av nåsituasjon.

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne!