Verdens første karbonfangstpilot for smelteverk offisielt åpnet

Valborg Lundegaard, konsernsjef i Aker Carbon Capture
Helge Aasen, konsernsjef i Elkem og Adm.dir i Norsk Industri, Stein Lier-Hansen under åpningen av verdens første karbonfangstpilot for smelteverk.

Fra v. Valborg Lundegaard, konsernsjef i Aker Carbon Capture. Helge Aasen, konsernsjef i Elkem og Adm.dir i Norsk Industri, Stein Lier-Hansen under åpningen av verdens første karbonfangstpilot for smelteverk. Foto: Norsk Industri

Fredag 20. januar ble verdens første karbonfangstpilot for smelteverk offisielt åpnet i Elkems sitt anlegg for karbonfangst i Mo i Rana, av Statssekretær Amund Vik (Ap) i Olje- og Energidepartementet.

Den mobile testenheten, levert av Aker Carbon Capture, skal både fange utslipp fra Elkem og SMA Mineral. Dagen ble markert med både seremoniell snorklipping og mange interessante diskusjoner. For å få ned globale utslipp av CO₂, er fangst av karbon veldig viktig. Dette er en teknologi som er prøvd ut på flere ulike utslippskilder. Nå skal det for første gang testes ut på røykgassen fra smelteverket til Elkem Rana, hvor de produserer ferrosilisium. Samtidig skal teknologien testes ut på røykgassen fra kalkprodusenten SMA Minerals. En skal også teste ut teknologien på en miks av røykgassene fra begge selskapene. 
 
Karbonfangstpiloten er et samarbeid mellom Mo Industripark, Elkem, SMA Mineral, SINTEF, Alcoa, Celsa Group, Ferroglobe PLC, Norcem AS, NorFraKalk AS, ACT Cluster og Aker Carbon Capture. Med fullskala fangst, har deltakerbedriftene til sammen identifisert rundt 2 millioner tonn fangbart CO2. Om noen måneder vil testingen også inkludere SMA Mineral.  
 
Vår adm.dir Stein Lier-Hansen var til stede under den NRK direkte-sendte åpningen. Han ser på dette som en merkedag, og mener dette vil ha internasjonal interesse. 

 – Det er helt avgjørende, for hverken Norge eller resten av verden vil nå sine klimaforpliktelser uten at vi gjennomfører karbonfangst med lagring, eller gjenbruk av karbonet, sier han. 
 
Det er også viktig at myndighetene legger til rette, og gjør det økonomisk mulig for bedriftene å satse. 
 
 – Å være tidlig ute i den industrielle konkurransen er avgjørende. Da må det på plass rammevilkår for industrialisering av fangstanlegg. Det er særlig viktig at myndighetene tilbyr rettighetsbaserte ordninger. Kostnadene er fortsatt høye. Da må myndighetene ta en del av risikoen for de som går foran for at teknologien raskest mulig skal oppskaleres og rulles ut. EU har lagt til rette for gode ordninger som også norske bedrifter kan søke på, men nåløyet for å vinne frem i konkurransen der er trangt. Vi må ha ordninger i Norge og EU som utfyller hverandre godt, sier Stein Lier-Hansen. 

 

>Mo Industripark (Hjemmeside)