Norsk Industri

Innhold

Foto: Norsk Gjenvinning

Gjenvinning

Norsk Industris bransje for gjenvinning består av bedrifter som tilbyr løsninger innen gjenvinning, renovasjon, vedlikehold og andre miljøtjenester.

Aktuelt

 1. Aktuelt, Gjenvinning

  Balanserte anskaffelser gjennom dialog

  Høsten 2018 inviterer Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) til en felles arena for offentlige innkjøpere og leverandører av avfalls- og gjenvinningstjenester.

 2. Aktuelt, Gjenvinning

  Seminar for behandlingsanlegg farlig avfall 8. mai

  Miljødirektoratet, Norsk Industri og NFFA arrangerer seminar for farlig avfallsanlegg med tillatelse fra Miljødirektoratet. Programmet for dagen er nå klart.

 3. Aktuelt, Gjenvinning

  Bli med på strandryddedagen 2018

  Norsk Industri, Avfall Norge, MEF og KS Bedrift oppfordrer avfalls- og gjenvinningsbedrifter til å tilby sin kompetanse og tjenester i forbindelse med Strandryddedagen 2018.

 4. Aktuelt, Gjenvinning

  Vil ha nasjonal strategi for sirkulær økonomi

  Stortingets energi- og miljøkomité har levert sin innstilling til stortingsmeldingen om avfallspolitikk. Et flertall i komiteen ber regjeringen lage en nasjonal strategi for sirkulær økonomi.

Her finner du en oversikt over medlemsfordelene i Norsk Industri og NHO.