Norsk Industri

Innhold

Foto: Norsk Gjenvinning

Gjenvinning

Norsk Industris bransje for gjenvinning består av bedrifter som tilbyr løsninger innen gjenvinning, renovasjon, vedlikehold og andre miljøtjenester.

Aktuelt

 1. Aktuelt, Gjenvinning

  Nye nøkkeltall for gjenvinningsindustrien

  Gjenvinningsindustrien er i vekst og omsatte for nesten 25 mrd. i 2015. Det viser nye tall fra Statistisk Sentralbyrå.

 2. Aktuelt, Nyhet, Gjenvinning

  Næringslivet tar ansvar for egne avfallsressurser

  I Nationen 28. februar tar Kommunesektorens organisasjon (KS) til orde for at kommunene bør få ansvaret for å håndtere avfall som oppstår i næringslivet. Dette er et merkverdig og dårlig forslag.

 3. Aktuelt, Gjenvinning

  Seminar for farlig avfallsanlegg - programmet er klart

  3. mai arrangerer Miljødirektoratet, Norsk Industri og Norsk forening for farlig avfall (NFFA) seminar for farlig avfallsanlegg med tillatelse fra Miljødirektoratet. Programmet for dagen er klart.

 4. Aktuelt, Nyhet, Gjenvinning, Økonomi

  Kronikk: Offentlige innkjøp - Hva kan vi lære av "Veireno-saken"?

  Konkurranse om offentlige kontrakter gir innovasjon og næringsutvikling. Profesjonelle bestillere får gode tjenesteleverandører. Men, vi må også lære av tilfeller der det ikke har fungert godt nok.

Medlemskap og fordeler

Her finner du en oversikt over medlemsfordelene i Norsk Industri og NHO.