Norsk Industri

Innhold

Foto: Norsk Gjenvinning

Gjenvinning

Norsk Industris bransje for gjenvinning består av bedrifter som tilbyr løsninger innen gjenvinning, renovasjon, vedlikehold og andre miljøtjenester.

Aktuelt

 1. Aktuelt, Gjenvinning

  Ny veileder til reglene om offentlige anskaffelser

  Veileder til de nye anskaffelsesreglene som trådte i kraft 1. januar i 2017 er nå lagt ut på Nærings- og fiskeridepartementets nettsider.

 2. Aktuelt, Gjenvinning

  Spennende HMS-seminar for gjenvinningsbransjen

  Norsk Industri og Norsk Returmetallforening arrangerte et HMS-seminar 30. november, med tema personsikkerhet og sykefravær.

 3. Aktuelt, Gjenvinning

  Svensk utredning - skeptisk til forbrenningsavgift

  En ny svensk offentlig utredning - "Brännheta skatter" er skeptisk til samfunnsnytten av å innføre en avgift på avfallsforbrenning.

 4. Aktuelt, Gjenvinning

  Programmet for Byggavfallskonferansen 2018 er klart

  Byggavfallskonferansen 2018 avholdes i Oslo kongressenter 31. januar og 1. februar. Hovedtemaene er materialgjenvinning og ombruk.

Her finner du en oversikt over medlemsfordelene i Norsk Industri og NHO.