Norsk Returmetallforening

Norsk Returmetallforening er en interesseorganisasjon for norske bedrifter sysselsatt med stål- og metallgjenvinning. Norsk Industri ivaretar sekretariatet.

Norsk Returmetallforening er en interesseorganisasjon for norske bedrifter sysselsatt med stål- og metallgjenvinning. Medlemsbedriftene håndterer også elektrisk og elektronisk avfall (EE-avfall) og kasserte kjøretøy.

Norsk Returmetallforening samler 15 medlemsbedrifter, fordelt over hele landet, og seks assosierte medlemmer. Selskap som er over 50 % eid av andre medlemmer i foreningen skal ikke være selvstendige medlemmer, men inngår i medlemskapet til morselskap/eierselskap. Hvert år resirkuleres om lag 1 million tonn metallavfall i Norge. Returmetallbedriftene er del av et internasjonalt råvaremarked. Resirkulert metall erstatter jomfruelig råstoff i metallproduksjon.

 

Styret (valgt på generalforsamling 2. juni 2023)
  • Thor Øyvind Stene, Stene Stål Gjenvinning, styreleder
  • Michael Haraldsen, Metallco, nestleder
  • Bjørn Rabo, Hellik Teigen, styremedlem
  • Anders Aas, Revac, styremedlem
  • Christian Lian, Stena Recycling, styremedlem
  • Hanz Panzer, Norsk Gjenvinning Metall, varamedlem
  • Roar Storsletten, Metallco, nestleder
  • Ellen Bergland, Stena Recycling, møtende formann faggruppe for HMS
  • Linn Christine Danielsen, Hermod Teigen, møtende formann faggruppe for shreddere
Medlemsbedrifter
Assosierte medlemmer