Norsk Industri

Innhold

Norsk Returmetallforening

Norsk Returmetallforening er en interesseorganisasjon for norske bedrifter sysselsatt med stål- og metallgjenvinning. Norsk Industri ivaretar sekretariatet.

Norsk Returmetallforening er en interesseorganisasjon for norske bedrifter sysselsatt med stål- og metallgjenvinning. Medlemsbedriftene håndterer også elektrisk og elektronisk avfall (EE-avfall) og kasserte kjøretøy. Norsk Returmetallforening samler 23 medlemsbedrifter, fordelt over hele landet, og sju assosierte medlemmer. Hvert år resirkuleres om lag 1 million tonn metallavfall i Norge. Returmetallbedriftene er del av et internasjonalt råvaremarked. Resirkulert metall erstatter jomfruelig råstoff i metallproduksjon. Dette reduserer miljøpåvirkningen ved produksjonen og betyr mindre press på begrensede råstoffreserver.

Styret (valgt på generalforsamling 25. mai 2018)
  • Rune Stortiset, Norsk Gjenvinning Metall AS, styreleder
  • Marcus Martinsson, Stena Recycling AS, nestleder
  • Bjørn Rabo, Hellik Teigen AS, styremedlem
  • Tord Linnerud, Metallco Oppland AS, styremedlem
  • Anders Aas, Revac AS, styremedlem
  • Christine Løvvik, Hermod Teigen AS, varamedlem
  • Thor Øyvind Stene, Stene Stål Gjenvinning AS, varamedlem
  • Ellen Bergland, Stena Recycling AS, møtende formann faggruppe for HMS
Medlemsbedrifter
Assosierte medlemmer