Ny bransjeveileder: Sikker bruk av krokcontainere

Publisert

Norsk Industri og flere andre bransjeaktører har samarbeidet om en bransjeveileder som skal bidra til å enda bedre sikkerhet ved bruk av krokcontainere.

Statens Havarikommisjon har tidligere utført en temaundersøkelse Vei 2016/04 knyttet til sikkerhet ved krokcontainertransport. SHT fremmet fem sikkerhetstilrådinger for å bedre sikkerheten.

Norsk Industri publiserer nå en frivillig bransjeveileder for sikker bruk av krokcontainere. Denne kan brukes som et tillegg til Svensk standard SS3021:2014, som er den standarden de fleste krokconteinerne på det norske markedet bygges etter. I tillegg til å beskrive sikre innfestings- og låsmekanismer, gir bransjeveilederen enkle anbefalinger til kriterier for når en krokcontainer bør tas ut av drift for å repareres/kasseres, samt kriterier for vedlikehold og sikker bruk av krokcontainere.

Norges Lastebileier-Forbund og en rekke medlemsbedrifter i Norsk Industri har deltatt i utarbeidelsen av veilederen. Statens Vegvesen og Arbeidstilsynet har deltatt som observatører i arbeidsgruppen.

> Last ned veilederen