Norsk Industri

Innhold

Ikke kast brukte batterier i restavfallet!

Visste du at brukte batterier aldri skal kastes i restavfallet? Batterier som feilaktig kastes i restavfallet utgjør en brannrisiko – i avfallsbeholdere, under avfallstransport og på gjenvinningsanlegg. Så hva skal du gjøre?

Hva skal jeg gjøre med batteriene?

Rådene fra gjenvinningsbransjen er:

  • unngå og samle opp for store mengder batterier
  • sørg for regelmessig levering til nærbutikken eller det lokale avfallsmottaket
  • du kan levere dine brukte batterier der du kjøper nye
  • sørg for gode innsamlingsmuligheter på jobben, slik at brukte batterier hentes jevnlig

Brukte batterier som håndteres på riktig måte gjenvinnes til nye metaller. Dette er bra for miljøet og gjør gjenvinningsbransjens jobb tryggere!

Lurer du på noe? Kontakt meg gjerne!