Visste du at brukte batterier aldri skal kastes i restavfallet? Batterier som feilaktig kastes i restavfallet utgjør en brannrisiko – i avfallsbeholdere, under avfallstransport og på gjenvinningsanlegg. Så hva skal du gjøre?

Hvorfor og hvordan skal du sortere batterier?

Spre informasjon!

Avfalls- og gjenvinningsbransjen opplever i dag utfordringer med at brukte batterier feilaktig kastes i restavfallet. Dette gir stor, og unødvendig, brannrisiko i hele returstrømmen for brukte batterier – i avfallsbeholdere, på utsalgssteder der brukte batterier kan leveres inn, under avfallstransport og på gjenvinningsanleggene.

Flere hovedorganisasjoner, landsforeninger og bransjeorganisasjoner har derfor gått sammen for å spre informasjon til forbrukere og næringsliv for å bidra til at brukte batterier håndteres på en riktig måte.

> Last ned informasjonsskriv

Hva skal jeg gjøre med batteriene?

Rådene fra gjenvinningsbransjen er:

  • unngå og samle opp for store mengder batterier
  • sørg for regelmessig levering til nærbutikken eller det lokale avfallsmottaket
  • du kan levere dine brukte batterier der du kjøper nye
  • sørg for gode innsamlingsmuligheter på jobben, slik at brukte batterier hentes jevnlig

Brukte batterier som håndteres på riktig måte gjenvinnes til nye metaller. Dette er bra for miljøet og gjør gjenvinningsbransjens jobb tryggere!

Visste du at...

... det er ofte litt restenergi igjen i batterier?

Brukte batterier kan utgjøre en brannfare. Unngå å samle opp store mengder batterier, teip polene på batteriene du har samlet opp, og lever regelmessig til nærbutikken eller det lokale avfallsmottaket.

Lurer du på noe? Kontakt meg gjerne!

Gunnar Grini, bransjesjef Gjenvinningsbransjen